ԿԱՊ «ՎԷՄ»-Ի ՀԵՏ

Խմբ. հասցե՝   0010/ ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 12/1

Խմբ. հեռ.՝ (+374)10-521-876

Գլխ. խմբագիր՝ (+374)93-839-324

Պատ. քարտ.՝ (+374)94-545-340

Էլ. փոստ՝ vemacademicjournal@gmail.com