ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Լիանա Ս. Սարգսյան
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան
«ՆՈՐ ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
Մաս երկրորդ։ Մտակեցվածքների
պատմություն. երեք հարացույց
(կառուցվածքային, շարային կամ
քանակային եւ համաբերական)
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՆՏ
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Վազգեն Հ. Սաֆարյան
ՊԱՏՄԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ալա Ա. Խառատյան
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՐՁԱԿՈՒՄ
«Ծաղրածուների մեր տոհմը» պատմվածքը
«Տերը» վիպակի զուգահեռներում
Դավիթ Վ.Պետրոսյան
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒՄ
Հրանտ Մաթեւոսյան եւ Սերգեյ Դովլաթով
Ուլյանա Ա. Կոստանյան
ՇՈՒԿՇԻՆԻ ԱՐՁԱԿԸ
Ժամանակի սոցիալ-քաղաքական կյանքի
համատեքստում
ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Է. Հարությունյան
ՏԱՊԱՆԱԳԻՐԸ ԵՎ ՄԱՏԵՆԱԳՐԱԿԱՆ
ՎԱՍՏԱԿԸ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Սլավի-Ավիկ Մ. Հարությունյան (Մոսկվա)
Մաս երկրորդ։ Տեքստը եւ արտաքին
համատեքստը
ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Մարիամ Մ. Կարապետյան
Մշակութային իրազեկվածությունը մեդիա-
փորձի համատեքստում
ԼՐԱՏՈՒ
Խաչիկ Ս. Տէր-Ղուկասեան, Կիրոյ Ա. Մանոեան
Հ. Յ. Դաշնակցութեան գործը Հայաստանի
մէջ՝ ըստ Ա.Մ.Ն.-ի՝ Երեւ
անի դեսպանատան
1993-2010 թթ. դիւանագիտական
զեկուցումներու
ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արմեն Ց. Մարուքյան
1915 թ. հայերի դեմ իրագործված կոտորածների
իրավաբանական հետեւանքները եւ դրանց
լուծման դատական ու արտադատական
հնարավոր եղանակները
ԱՐԽԻՎ
Մաս չորրորդ։ Ծպտյալ դաշնակցական
գործիչը Մարաշի բանտում 1899-1904 թթ.
Պատրաստեցին՝ Ռուբեն Հ. Գասպարյանը եւ
Ռուբեն Օ. Սահակյանը
Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՃԱՄԲԱՐՈՒՄ
1920-1923 ԹԹ.
Համահավաք մարտիրոսագրություն
Արարատ Մ. Հակոբյան, Համո Կ. Սուքիասյան
ԳՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԹԻՐԱԽՈՒՄ
Մի մեղադրագրի հետքերով
ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Գեղամ Մ. Բադալյան
ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ
Մաս հինգերորդ: Բիթլիսի նահանգի Մշո
գավառը