Խմբագրական

Հայ մտքի հետազոտության մեթոդաբանական ուղենիշերը*

0
26/12/2012

Հայ մտքի պատմության ուսումնասիրության խնդիրը մեզանում այսօր հայտնվել է կրկնակի փակուղու մեջ, որը յուրահատուկ «մութ թունել» է հիշեցնում. այն մի կողմից՝ դեռևս շատ հեռու է համաշխարհային պատմագիտության մեջ հաստատված ինտելեկտուալ պատմության գիտական չափորոշիչներից, մյուս կողմից՝ շարունակում է անհաղորդ մնալ ազգային մտքի հետազոտության ավանդույթներին։

Read more - Ամբողջը →

Պատմության ամբողջականության համադրույթը*

0
17/09/2012

Հայագիտության առանցքային իմացական տարածքի՝ պատմագիտության ներկա վիճակի ու զարգացման միտումների մեր նախորդ քննությունը ցույց է տվել, որ Հայաստանի անկախության երկու տասնամյակների ընթացքում այս ասպարեզում մեզանում արձանագրվել է ակնհայտ հետընթաց՝ մարքսյան պատմահայեցողությունից դեպի պարզունակ նկարագրության ժանրը։

Read more - Ամբողջը →

2015 թվականը շրջանցելու փորձեր

0
15/06/2012

Արդեն մեկ տարի է անցել «Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ նախագահի 2011 թ. ապրիլի 23-ի հրամանագրից և 2011 թ. մայիսի 30-ին կայացած առաջին նիստից, սակայն Մեծ եղեռնի 100 ամյակը նրա հետևանքների հաղթահարման իրավաքաղաքական գործընթացի սկիզբը դարձնելու առաջարկները մինչ օրս շարունակում են մնալ իբրև «ձայն բարբառոյ յանապատի»։

Read more - Ամբողջը →

«Հիշողության Պատերազմի» Նոր Մարտահրավերները

0
15/03/2012

Երևանում իր վերահրատարակման եռամյա ժամկետն ավարտող «Վէմ»-ի էջերում լույս տեսած հրապարակումների արձագանքները վկայում են, որ հայագիտության առջև կանգնած հիմնախնդիրների քննության համար մեր հանդեսի առաջադրած՝ ճշմարտության և արդարության անխզելի միասնության աշխարհայացքային մեկնակետը հաստատել է իր կենսունակությունը։

Read more - Ամբողջը →

Ժամանակի Գոյաբանական Իմաստը

0
15/12/2011

Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի առիթով մեր հանդեսի նախորդ համարում հրապարակված հոդվածներն ու ուսումնասիրություններն ամբողջական չէին լինի, եթե բավարարվելով ոչ վաղ անցյալի քննությամբ՝ մոռանայինք մեր դժվարին ներկան, որում թաքնված են ապագայի կանխատեսման և ծրագրավորման անտեսանելի բանալիները։

Read more - Ամբողջը →

Ազգային Երազանքի 20-ամյա Ոդիսականը Անկախության Թատրոնում

0
15/09/2011

Որքան էլ մեզանում շարունակվեն բանավեճերը արդեն իր 20-ամյակը բոլորած Հայաստանի Հանրապետության անկախության քաղաքական ու տնտեսական բովանդակության շուրջ, որքան էլ փորձեր արվեն այն դիտարկել բացարձակի ու հարաբերականի հակադրության տիրույթում, այդպես էլ հնարավոր չի լինի գիտական անհրաժեշտ խորությամբ քննության ենթարկել նման բազմաշերտ երևույթը, եթե մեր մեծագույն ձեռք բերումը չգնահատվի նախ և առաջ՝ իբրև կամային ակտ։

Read more - Ամբողջը →

Հիշողության և Պատմության Բանավեճը

0
15/06/2011

«Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2011թ. ապրիլի 23-ի հրամանագիրը և 2011թ. մայիսի 30-ին կայացած այդ հանձնաժողովի առաջին նիստը կարևոր հանգրվան են մեր ժողովրդի մեծագույն ողբերգության 100-ամյակը պետականորեն ոգեկոչելու և նրա հետևանքների հաղթահարման ճանապարհին։

Read more - Ամբողջը →

Տարեգիրների Ժամանակը

0
15/03/2011
Read more - Ամբողջը →

Փոխատեղումների Մեթոդաբանությունը

0
15/12/2010
Read more - Ամբողջը →

ՍԵՊԸ ՍԵՊՈՎ ԵՆ ՀԱՆՈՒՄ*

0
25/03/2010

Հայաստանի Հանրապետության վերադարձը միջազգային քաղաքակա-նության թատերաբեմ հանգեցրել է նրան, որ Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրը աննկատ կերպով դարձել է միջազգային քաղաքականության առաջադրանքներից մեկը:

Read more - Ամբողջը →