Գրականագիտություն

Հայկական ոտանավորի բնույթի հարցերը

Հայկական ոտանավորի էության և բնույթի պարզաբանման խնդիրը բավական երկար ժամանակ եղել է հայ բանասիրության ուշադրության կենտրոնում…

Read more - Ամբողջը →

Եվրոպականի ու ասիականի փոխհարաբերության գեղարվեստական ընկալումը

Հակոբ Պարոնյանի «Լեռը մարգարէին քով չերթա նէ՝ մարգարէն լեռան քով կ’երթայ» երգիծապատումի մեջ*

Read more - Ամբողջը →

Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով

Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան*

Read more - Ամբողջը →

Գենդերի սոցիալական հոգեբանության դրսեւորումները

by/հեղինակ[ներ]
0
01/01/2018

Հակոբ Օշականի «Խոնարհները» ժողվածուում*

Read more - Ամբողջը →

«Ուշացած» Վազգեն Շուշանյանը

0
11/11/2017

«Հեթանոսական» շարժման մատույցներում*

Read more - Ամբողջը →

Ժանրի ձեւափոխման խնդիրը

0
11/11/2017

Աղասի Այվազանի «Օբյեկտիվ -18» գրքում*

Read more - Ամբողջը →

Հակոբ Պարոնյանը եւ Արիստոտելը*

Հակոբ Պարոնյանը ուսուցչապետերի կարիք է զգացել, ուստի հին հունական մշակույթին է դիմել՝ Գյոթեի նման գիտակցելով, որ, անշուշտ, պետք է սովորել Կ. Գոլդոնիից, Բուալոյից, Մոլիերից, Շեքսպիրից, բայց «ամենից առաջ՝ հին հույներից», քանի որ նրանց գիտելիքներն ու փորձը մարդկության համար ունեն չափանիշի նշանակություն:

Read more - Ամբողջը →

Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» տաղի բառը*

Հայերենի համատեքստը, կարևորելով խոսքը, պատկառելի հիմքեր է ստեղծել խոսքը կերպարայնացնելու, խորհրդանշայնացնելու համար:

Read more - Ամբողջը →

Պոյից Վալերի*

Թոմաս Ս. Էլիոթ, Բանաստեղծն իբրև քննադատ (առաջաբան)

Read more - Ամբողջը →

Շեքսպիրի Հորացիոյի եւ հռոմեացի պոետ Հորացիուսի կենսագրական ու բնութագրական համապատասխանությունները

Ուսուումնասիրելով մ.թ.ա. I դարի հռոմեացի պոետ Քվինտուս Հորացիուս Փլակկուսի կյանքի հիմնական դրվագները, նրա արվեստն ու կենսահայացքը՝ նկատում ենք զարմանալի համընկնումներ Համլետի բարե կամ Հորացիոյի կենսահայացքի հետ։

Read more - Ամբողջը →