Գրականագիտություն

Աստվածաշնչյան կանանց կերպարները համաշխարհային գրականության մեջ

Ն. Մեյլեր, Ժ. Սարամագո, Է. Բերջես, Ն. Կազանձակիս*

Read more - Ամբողջը →

Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը*

Ռափայել Պատկանյանը(1830-1892) նշանավոր բանաստեծ էր, ինքնատիպ արձակագիր ու տաղանդավոր երգիծաբան, դրամատուրգ և հրապարակախոս:

Read more - Ամբողջը →

Հրանտ Մաթեւոսյանի պատմափիլիսոփայությունը

by/հեղինակ[ներ]
0
05/08/2016

Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությանն անդրադարձած գրեթե բոլոր հեղինակներն իրենց արծարծած այլևայլ հարցերի ու եզրահանգումների մեջ նկատել են նրա քրոնոտոպային համադրականությունը…

Read more - Ամբողջը →

Ծաղրածուների մետամորֆոզը Հրանտ Մաթեւոսյանի արձակում

«Ծաղրածուների մեր տոհմը» պատտվածքը «Տերը» վիպակի զուգահեռներում*

Read more - Ամբողջը →

Քաղաքակրթական միջավայր եւ գեղարվեստական պատում

Հրանտ Մաթևոսյան և Սերգեյ Դովլաթով*

Read more - Ամբողջը →

Հրանտ Մաթեւոսյանի եւ Վասիլի Շուկշինի արձակը

0
05/08/2016

Ժամանակի սոցիալ-քաղաքական կյանքի համատեքստում*

Read more - Ամբողջը →

Եկեղեցին Գրիգոր Նարեկացու հոգեւոր տաղերում*

Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին Սուրբ գրքում և հոգևոր գրականության մեջ հաճախ ներկայացվել է այլաբանորեն` նշանական խոսքով, և, բնականաբար, եկեղեցի հասկացության համար գործածվել են բառեր, որոնք հետագայում վերածվել են եկեղեցու նշանակների, խորհրդա նշանների:

Read more - Ամբողջը →

Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները»*

«Կհիշեմ գարնան առավոտները, երբ այդ այգիները, Սիլիհտարի պարտեզները, կդառնային բոցավառ վարդաստաններ: Այդ վարդերը կխուժեին տուներեն ներս, կզարդարեին անզարդ սենյակները, բուրում և երանգ կբերեին ճերմակությունով պատած սենյակներու մեջ, կդառնային խաղալիք երեխաներու ձեռքին և անոնց թերթիկ ները կանձրևեին ամենուն և ամեն բանի վրա»։

Read more - Ամբողջը →

Հենրիկ Էդոյան. Բանաստեղծը, տեսաբանն ու մշակութաբանը

Ծննդյան 75-ամյակի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Կոստան Զարյանի «Նաւը լերան վրայ» վեպը*

0
05/11/2015

Կոստան Զարյանի եթե չասենք ողջ գրականությունը, ապա նրա մեծագույն մասը ուղղված է եղել իր ժողովրդի ինքնության խորքերի մեջ ներթափանցմանն ու ճանա չողությանը, հոգեկան կառուցվածքի բացահայտմանը, հայ մարդու ազգային գիտակցության ձևավորմանն ու հաստատմանը, վերջապես՝ հայ ժողովրդի հավաքական գի տակցության բյուրեղացմանը:

Read more - Ամբողջը →