Գրականագիտություն

Հայի և Թուրքի Հարաբերության Հին Մոդելների Նորագույն Քննությունը Զ. Պիպեռյանի «Լկրտածը» Վեպում

0
15/09/2011

Զավեն Պիպեռյանը (1921-1984) ստամբուլահայ վիպագրության իրապաշտ ուղղության ակնառու ներկայացուցիչներից է։ Գրական ասպարեզ իջնելով 1950-1960-ական թվականներին, ստեղծագործելով Ստամբուլում, մի փոքր մասով նաև՝ Բեյրութում, ուր հաճախ թաքնվում էր՝ իր ընդգծված դեմոկրատական հայացքների պատճառով քաղաքական հետապնդումներից խույս տալու համար, նա խոր հետագիծ ձգեց «մեծ քաղաքի» (Զահրատի բնութագրումով) հետպատերազմյան շրջանի ընկերային կյանքի գեղարվեստական քննության մեջ…

Read more - Ամբողջը →

Հակոբ Պարոնյանի «Պտույտ մը Պոլսո Թաղերու Մեջ» Ակնարկաշարի Նորահայտ Տարբերակները

0
15/06/2011

Թվում է` գրականագիտությունը վաղուց արդեն իր սպառիչ ու վերջնական խոսքն է ասել անցյալի գլուխգործոց երկերի մասին՝ բազմակողմանիորեն ներկայացնելով դրանց ստեղծագործական պատմությունը, ժանրային առանձնահատկությունները, կառույցը, գաղափարագեղարվեստական և այլ արժանիքները։ Բայց իրականում արվեստի ճշմարիտ երկերը յուրաքանչյուր սերնդի հետ վերաիմաստավորվում ու մեկնաբանվում են յուրովի։ Այդ երկերը վերժամանակյա են, քանի որ օժտված են անանց և անսպառ գեղեցկություններով, ուստի ամեն մի նոր սերունդ կարող է ընդլայնել դրանց ընկալման ծիրը, իսկ երբեմն նաև՝ ստեղծագործական պատմության շառավիղը:

Read more - Ամբողջը →

Հայոց Միջնադարի Ազատագրական Լեգենդը

0
15/03/2011

Տրդատի և Կոստանդիանոսի պատմությունից հետո ազատագրական լեգենդի երկրորդ գրական աղբյուրը միջնադարյան տեսիլներն են, որոնք ոչ միայն հոգևոր բարձր ապրումների, այլև ազգային անկատար իղձերի արտահայտություններ են: Հայ ազատագրական լեգենդը քննելով իր պատմական զարգացման մեջ և միջնադարյան տեսիլները դիտարկելով իբրև ազատագրական մտքի յուրահատուկ դրսևորումներ, ակադեմիկոս Աշոտ Հովհաննիսյանը գտնում էր, որ դրանցում առկա «…վերին աստիճանի հետաքրքրական ու նշանակալից, թեպետ և մինչև հիմա սոսկ դիպվածաբար օգտագործված վկայությունները» միջնադարյան Հայաստանի տրամադրությունների ու ակնկալությունների արտահայտությունն են…

Read more - Ամբողջը →

Մեծ Եղեռնի վերհուշը Վահագն Դավթյանի պոեզիայում*

Խորհրդահայ գրականության մեջ Մեծ եղեռնի գեղարվեստական իմաստավորման խնդիրը տասնամյակներ շարունակ բախվում էր ամբողջատիրական վարչակարգի հարուցած արգելքներին…

Read more - Ամբողջը →