Քննարկումներ

Ալեքսանդրիայի 633թ. ժողովը

Արևելահռոմեական կայսրության միարարական նոր քաղաքականության համատեքստում*

Read more - Ամբողջը →

Հովհաննես Քաջազնունու մեծ ողբերգությունը

Մաս առաջին։ Սմենովեխական խարխափումներից մինչև ստալինյան հալածանքներ*

Read more - Ամբողջը →

«Խուկկանայի պայմանագիրը» որպես Հայաստանի պատմության դիվանագիտական փաստաթուղթ*

Սուպպիլուլիումա I-ը (մ.թ.ա. մոտ 1350-1322 թթ.) Խաթթիի ամենանշանավոր արքաներից և Հին Արևելքի ամենատաղանդավոր քաղաքական ու ռազմական գործիչներից մեկն էր: Նրա օրոք սկսվում է Խաթթիի նոր վերելքը, ուստի այդ արքային կարելի է համարել նաև նոր խեթական տերության հիմնադիրը։

Read more - Ամբողջը →

Հայկական լեռնաշխարհի տեղն ու դերը «Աստվածաշնչյան աշխարհաքաղաքականության» մեջ*

«Աստվածաշնչյան աշխարհաքաղաքականություն» հասկացությունն առաջին հայացքից չափազանց անսովոր է թվում և նույնիսկ կարող է անհեթեթություն համարվել:

Read more - Ամբողջը →

Լյուկիան Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանման համակարգում*

Աքեմենյան երկհարյուրամյա տիրապետության ժամանակաշրջանի Փոքր Ասիայի պատմության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ա վելի հստակ ներկայացնելու էթնիկական այն տեղաշարժերը, փոխազ դեցությունները, վարչա քաղաքական փոփոխությունները, որոնք տեղի էին ունենում մ. թ. ա. VI-IV դարերում պարսից արքունիքի կողմից իրականացված քաղաքականության պայմաններում:

Read more - Ամբողջը →

Եվրասիական տնտեսական այլընտրանքը

Հնարավորությունների և մարտահրավերների սահմանագծին*

Read more - Ամբողջը →

Հովհաննես Օձենցին` «Կանոնագիրք Հայոց» խմբագիր*

Հովհաննես Օձնեցու հայրապետության շրջանը (717-728) նշանավորվեց Հայոց եկեղեցու վանքում բարեփոխումների մեկնարկով..

Read more - Ամբողջը →

Անհեղինակ գործ մը…եւ Լեռ Կամսարի կնիքը

Երգիծաբանի ողբերգ՝ երկու ուղղագրութիւններու միջև*

Read more - Ամբողջը →

Պատմության պարադոքսի հեգնանքը

Ըստ Մկրտիչ Սարգսյանի «Քաջ Նազար» հեքիաթ-վեպի*

Read more - Ամբողջը →

Մեզ անծանոթ Քաջ Նազարը ըստ Հովհ. Թումանյանի համանուն հեքիաթ*

Թերևս ավելորդ զբաղմունք կլինի վերահաստատել այն հայտնի իրողությունը, որ Հովհ. Թումանյանի «Քաջ Նազարը» հեքիաթն ունի համաժողովրդական ճանաչում և մշտապես արժանացել է մասնագիտական ուշադրության: Առաջինի վկայություններից ﬔկն էլ այն է, որ նրա հերոսի անունը ﬔզանում արդեն դարձել է որոշակի նկարագրի ու ճակատագրի մարդկանց բնութագիր, իսկ Մեծ Լոռեցու կենսափիլիսոփայության և ստեղծագործության ժողովրդական ակունքների մասին որևէ լուրջ ուսուﬓասիրություն չի շրջանցել այդ հանրահայտ հեքիաթը…

Read more - Ամբողջը →