Քննարկումներ

Վաչուտյանների իշխանական տան Այրարատի կողակալություն-փոխարքայությունը

12-րդ դարի երկրորդ կեսին հայկական զինուժի միավորում է տեղի ունեցել, ստեղծվել է հայկական բանակ, որի ղեկավարներից առանձնացել է Սարգիս Մեծ Զաքարյանը…

Read more - Ամբողջը →

Ուսումնառության բարելավումը դասի առանցքային հարցադրումների տեսողականացմամբ PowerPoint-ի միջոցով*

Արդյունավետ ուսուցման կարևորագույն գործընթացներից մեկը ուսումնառողների (աշակերտ(ներ), ուսանող(ներ) և այլն) ներգրավ վածու-թյան և գիտելիքների ներդաշնակության ապահովումն է…

Read more - Ամբողջը →

Ասորեստանի անկման Խորենացու եւ Սեբեոսի տարբերակները*

Մ. թ. ա. VII դարի վերջին քառորդում սկսված…

Read more - Ամբողջը →

Բաբելոնյան սատրապությունն Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական համակարգում

Մ. թ. ա. 545-539 թվականներին` արևելաիրանական և մջինասիական տարածքների նվաճումց հետո,պարսիկներն անմիջապես ձեռնամուխ են լինում Բաբելոնիայի գրավմանը:

Read more - Ամբողջը →

Ալեքսանդրիայի 633թ. ժողովը

Արևելահռոմեական կայսրության միարարական նոր քաղաքականության համատեքստում*

Read more - Ամբողջը →

Հովհաննես Քաջազնունու մեծ ողբերգությունը

Մաս առաջին։ Սմենովեխական խարխափումներից մինչև ստալինյան հալածանքներ*

Read more - Ամբողջը →

«Խուկկանայի պայմանագիրը» որպես Հայաստանի պատմության դիվանագիտական փաստաթուղթ*

Սուպպիլուլիումա I-ը (մ.թ.ա. մոտ 1350-1322 թթ.) Խաթթիի ամենանշանավոր արքաներից և Հին Արևելքի ամենատաղանդավոր քաղաքական ու ռազմական գործիչներից մեկն էր: Նրա օրոք սկսվում է Խաթթիի նոր վերելքը, ուստի այդ արքային կարելի է համարել նաև նոր խեթական տերության հիմնադիրը։

Read more - Ամբողջը →

Հայկական լեռնաշխարհի տեղն ու դերը «Աստվածաշնչյան աշխարհաքաղաքականության» մեջ*

«Աստվածաշնչյան աշխարհաքաղաքականություն» հասկացությունն առաջին հայացքից չափազանց անսովոր է թվում և նույնիսկ կարող է անհեթեթություն համարվել:

Read more - Ամբողջը →

Լյուկիան Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանման համակարգում*

Աքեմենյան երկհարյուրամյա տիրապետության ժամանակաշրջանի Փոքր Ասիայի պատմության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ա վելի հստակ ներկայացնելու էթնիկական այն տեղաշարժերը, փոխազ դեցությունները, վարչա քաղաքական փոփոխությունները, որոնք տեղի էին ունենում մ. թ. ա. VI-IV դարերում պարսից արքունիքի կողմից իրականացված քաղաքականության պայմաններում:

Read more - Ամբողջը →

Եվրասիական տնտեսական այլընտրանքը

Հնարավորությունների և մարտահրավերների սահմանագծին*

Read more - Ամբողջը →