Գիտագործնական

Թյուրքախոսների էթնիկ ինքնագիտակցության վաղ դրսեւորումները

0
11/05/2017

19-րդ դարավերջի Արևելյան Այսրկովկասի թյուրքալեզու և ռուսալեզու մամուլում*

Read more - Ամբողջը →

Դիտարկումներ «քաղաքական մշակույթ» եզրույթի ծագման եւ մեկնաբանության վերաբերյալ*

Անհատների և սոցիալական խմբերի ընդգրկումը քաղաքականության մեջ պայմանավորված է սոցիալական կարևորության տեսանկյունից ձևավորված շահերի իրացման ձգտումով:

Read more - Ամբողջը →

Հայկական մամուլի դերը Սփյուռքում

Լոս Անջելեսի «Ասպարեզ», Թեհրանի «Ալիք» և Մոսկվայի «Ноев Ковчег» թերթերի 2005-2010 թթ. հրապարակումների համեմատական քննություն*

Read more - Ամբողջը →

Մշակույթ եւ մերձավորություն

Մշակութային իրազեկվածությունը մեդիա-փորձի համատեքստում*

Read more - Ամբողջը →

Սփիւռքահայ մշակոյթի երեւոյթներ

0
11/05/2016

PARENTHESES հրատարակչատուն, Մարսէյլ, Ֆրանսա*

Read more - Ամբողջը →

Ֆրանսիական գրականությունը «Արարատ» ամսագրի էջերում*

0
11/05/2016

1868 թ. Էջմածնում Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Դ Կոստանդնուպոլսեցու նախաձեռնությամբ սկսեց հրատարակվել «Արարատ» ամսագիրը…

Read more - Ամբողջը →

Գերմանիայի Արտաքին գործոց նախարարութեան խուսանավումները

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հարցում*

Read more - Ամբողջը →

Սիմոն Զավարյանը հանրային կառավարման ժողովրդավարացման ուղիների մասին

Ծննդյան 150-այակի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Կոնստրուկտիվիզմի ակունքներում. Հուգո Գրոթիուս*

0
05/02/2015

Հոլանդացի ականավոր մտածող և դիվանագետ Հուգո Գրոթիուսը (1583-1645 թթ.) արդարացիորեն համարվում է արդի միջազգային իրավունքի և հարաբերություննե րի համակարգի գլխավոր ճարտարապետը…

Read more - Ամբողջը →

Լրագրող-արտաքին հասցեատեր երկխոսության մի քանի առանձնահատկություններ

Հայկական մեդիատեքստերի օրինակով*

Read more - Ամբողջը →