Գիտագործնական

Համացանցային մեդիայի դերը Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կայացման գործում*

Տեղեկատվական դարաշրջանում ժողովրդավարական բարեփոխումները բավականին բարդ բնույթ ունեն հատկապես կերպափոխվող հասարակությունների համար, որոնց ներսում…

Read more - Ամբողջը →

«Ադրբեջան» աշխարհագրական հասկացության սահմանները

Օսմանյան քարտեզներում, հանրագիտարանային նշանակության հրատարակություններում և դասագրքերում*

Read more - Ամբողջը →

Թուրք Հասարակության Վերաբերմունքը

Անժխտելի է այն փաստը, որ Հայոց ցեղասպանությունը և դրա հետևանքները արմատական ազդեցություն են թողել հայ և թուրք ժողովուրդների հետագա ճակատագրերի վրա՝ մեծապես պայմանավորելով երկու հասարակությունների ձևավորման գործընթացը:Թուրքիայի դիրքորոշումը այս խնդրի հանդեպ բնորոշվում է որպես ժխտողականություն, իսկ ամերիկացի ցեղասպանագետ Հենրի Հութթենբախի բնութագրմամբ՝ ինստիտուցիոնալիզացված ժխտողականություն…

Read more - Ամբողջը →

Իթթիհատական Ավանդույթի Պահպանումը Թուրքիայի Հանրապետությունում

0
15/03/2012

A Comparative Analysis of the Young Turk Trials of 1919-1921 and 1926/strong> The article compares the Young Turk trials of the 1919-1921 Military Tribunal of the Ottoman Empire and the 1926 Independence trials in the Turkish Republic and highlights the preservation of the Ittihat tradition in the Republic of Turkey. The 1919-1921 Ittihat trials took […]

Read more - Ամբողջը →

Մի Ամբաստանության հետքերով

0
15/12/2011

Հայ պատմագրության մեջ մինչ օրս վիճահարույց է մնացել 1921 թ. Փետրվարյան ապստամբության պարտությունից հետո Հայրենիքի փրկության կոմիտեի (այսուհետև՝ ՀՓԿ) կողմից Երևանից դուրս μերված պետական փողերի հետագա ճակատագրի հարցը:Խորհրդայնացված Հայաստանից փողերի և արժեքների դուրս բերման մասին առաջինն իրազեկել են Հայհեղկոմի անդամներ Ս. Կասյանն ու Ավիսը՝ Գ. Օրջոնիկիձեին ուղղված 1921 թ. ապրիլի 6-ի հեռագրով. «Երևանից հեռանալիս դաշնակներն իրենց հետ տարել են պետական արժեքները և ինչպես սովետական, այնպես էլ հայկական բոլոր դրամանիշները»…

Read more - Ամբողջը →

Արցախի Մելիքությունների Նենգափոխումը Ադրբեջանական Պատմագրության Կողմից

0
15/09/2011

Գաղտնիք չէ, որադրբեջանական պատմագրությու նը տարիներ շարունակ ջանք ու եռանդ չի խնայել Հայոց պատմությունը խեղաթյուրելու և ծուռ հայելու մեջ ներկայացնելու համար: Եվ նման պատմահենության հիմնական թիրախներից մեկը եղել է Արցախ-Ղարաբաղում հայոց պետականության ուշ միջնադարյան դրսևորումների՝ Խամսայի մելիքությունների պատմությունը…

Read more - Ամբողջը →

Մարտահրավեր Գիտությանը

Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհթիևի ստորագրությամբ 2010 թ. հոկտեմբերի 29-ին հրապարակված «Գորիս-2010. աμսուրդի թատրոնի տարեշրջանը» խորագրով «հակադարձումը», որի լույս աշխարհ գալու համար առիթ էր դարձել Գորիսում 2010 թ. հոկտեմբերի 16-ին Սփյուռքի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների առջև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը, արդեն արժանացել է հայ պատմագիտության փաստարկված պատասխանին:

Read more - Ամբողջը →

Քեմալ Աթաթուրքը եվ Հայերի Ունեզրկման Գործընթացը

2005 թ. Թուրքիայի կադաստրային վարչությունը ձեռնամուխ եղավ իր գերատեսչության շրջանակում գտնվող օսմանյան շրջանի փաստաթղթերի թուրքացման, թվայնացման, իսկ հետագայում՝ Պետական գլխավոր արխիվային վարչությանը հանձնելու TARBIS ծրագրին: Այդ աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում ի հայտ էին եկել որոշ փաստաթղթեր, որոնց մասին վարչությունը տեղեկացրել էր Ազգային անվտանգության խորհրդին…

Read more - Ամբողջը →