Պատմության տեսություն

Արեւմտականացումը հին եւ վաղ միջնադարյան Հայքում

0
01/01/2018

Պատություն և պատմական գրույթ

Read more - Ամբողջը →

Քրդերը եւ համաշխարհային պատմությունը՝ Աբդուլլահ Օջալանի երկերի հինգ հատորներում*

Թուրքական դատարանի կողմց ցմահ ազատազրկման դատապարտված Աբդուլլահ Օջալանը 2010 թ. դեկտեմբերի 22-ին Իմրալի կղզու իր բանտախցից նամակ էր գրել Ստրասբուրգում գտնվող Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին՝ հայտնելով եվրոպացի իրավապաշտպաններին, որ ավարտել է իր հինգ հատորանոց պաշտպանական ճառի վերջին հատորը:

Read more - Ամբողջը →

Արեւմտյան պատմագրական կանոնը հելլենիստական Հայքում

0
16/07/2017

Պրագմատիկ և ողբերգական պատմությունք

Read more - Ամբողջը →

Պատմության լուսավոր իմաստությունը

by/հեղինակ[ներ]
0
01/02/2017

Եղիշեի և Մովսես Խորենացու գրույթների վերիմաստավորման փորձ

Read more - Ամբողջը →

Աննալների դպրոցի այլացումը. «Նոր պատմագիտություն»

Մաս երկրորդ։ Մտակեցվածքների պատմություն. երեք հարացույց (կառուցվածքային, շարային կամ քանակային և համաբերական)*

Read more - Ամբողջը →

Աննալների Դպրոցի Այլացումը «Նոր Պատմագիտություն»

Part I. The Post-Structural Paradigm and Quantitative or Serial Concepts The paper deals with the problems of the so-called third phase of the Annales School, which met the serious challenge of working out new paradigms and concepts of studying history in the 1940-50s. It questioned the concept of Total history from the point of view […]

Read more - Ամբողջը →

Աննալների Պատմագիտության Դպրոցը

1929 թվականին Ստրասբուրգում հիմնված «Տարեգրություններ տնտեսական և ընկերային պատմության» (‘‘Annales d’histoire ռconomique et sociale’’) հանդեսի առաջին իսկ համարի հրապարակմամբ Լյուսիեն Ֆևրը և Մարկ Բլոկը տոն տվեցին պատմագիտական նոր ըմբռնումների ձևավորմանը:
Նրանց հիմնած Աննալների պատմագիտական դպրոցը «վճռորոշ նշանակություն ունեցավ ոչ միայն ֆրանսիական», այլև ընդհանրապես՝ համաշխարհային պատմագիտական մտքի զարգացման մեջ, քանզի նրա ստեղծումը համեմատվում է անգամ «կոպեռնիկյան հեղափոխության» հետ:

Read more - Ամբողջը →

Ֆերնան Բրոդելի Պատմության Տեսությունը

Ֆրանսիական Աննալների պատմագիտական դպրոցի ձեռքբերումների համատեքստում նշանակալի է նրա երկրորդ սերնդի ներդրումը, որի ներկայացուցիչները հայտնի են նաև «բրոդելյան սերունդ» անվամբ։ Ֆերնան Բրոդելը (1902-1985) ոչ միայն այդ սերնդի խոշորագույն ներկայացուցիչն է, այլև 20-րդ
դարի երկրորդ կեսի թերևս ամենաականավոր պատմաբանը: Նրա ազդեցությունը համաշխարհային պատմագիտական մտքի վրա այնքան մեծ է, որ Ս. Քինսերի բնորոշմամբ՝ եթե երբևէ «Նոμելյան մրցանակ տրվեր պատմագետներին, ապա դա անվերապահորեն կպատկաներ Ֆ. Բրոդելին»…

Read more - Ամբողջը →