Հնագիտություն

Միջնադարյան Հայաստանի բերդ-եկեղեցիները*

Միջնադարյան Հայաստանում պաշտպանական նպատակների համար ամրոցներից բացի՝ օգտագործվել են նաև վանքերն ու առանձին եկեղեցիները…

Read more - Ամբողջը →

17-18-րդ դդ. եկեղեցիների որմերին ագուցված խաչքարերը

Հորինվածքը, գործառույթը, հիշատակագրությունը*

Read more - Ամբողջը →

Գրիչ Ղունկիանոս Աշտարակեցու տապանագիրը եւ մատենագրական վաստակը

Հայ ժողովրդի պամտության ուսումասիրման տեսանկյունից անփոխարինելի սկզբնաղբյուրներ են մեզ հասած ձեռագիր մատյանները, որոնց զգալի մասը պահվում է Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանում:

Read more - Ամբողջը →

Նոր գտածոներ Արցախի երկաթեդարյան մշակույթի վերաբերյալ*

0
05/11/2015

Քարի գեղարվեստական մշակումը Հայկական լեռնաշխարհում հազարամյակների պատմություն ունի: Մեզ հայտնի են զանազան մենհիր- գրական կոթողներ, վիշապ կոթողներ, ֆալոսատիպ կոթողներ, ուրարտական արձանագրական կոթողներ, մարդակերպ կոթողներ, սահմանաքարեր և այլն:

Read more - Ամբողջը →

Սելիմի քարավանատան պեղումների արդյունքները*

Սելիմի հյուրատունը Հայաստանի միջնադարյան այն եզակի քարավանատներից է, որ մեզ է հասել կանգուն վիճակով..:

Read more - Ամբողջը →

Գրիրչ, ծաղկող Երեմիա Օշականցին եւ նրա տապանագիրը*

18-րդ դարի նշանավոր հոգևոր գործիչ, Ս. Էջմիածնի միաբան, գրիչ (գրագիր), ծաղկող Երեմիա արքեպիսկոպոս Օշականցու՝ մինչ օրս պատշաճ ուշադրության չարժանացած գործունեությանն ու «ծաղկողական» արվեստին անդրադառնալու առիթը վերջերս…

Read more - Ամբողջը →

Հովսեփ Օրբելին եւ Արցախի խաչքարային պատկերաքանդակի հետազոտության խնդիրը*

Արցախի խաչքարային պատկերաքանդակը խաչքարային մշակույթի ամենաառանձնահատուկ դրսևորումներից մեկն է…

Read more - Ամբողջը →

Սյունիքի Արեւելյան սահմանների պաշտպանական համակարգի ձեւավորումը մ.թ.ա. II-I հազարամյակներում

Նախնական դիտարկումներ Աղավնո գետի ավազանում 2013 թ. դաշտային հետազոտությունների տվյալների հիման վրա*

Read more - Ամբողջը →

Ստեփանոս վարդապետ Լեհացին եւ նրա տապանագիրը*

17-րդ դարի հայոց հոգևոր ու մշակութային կյանքում ﬔծ է նշանավոր հոգևորական, աստվածաբան, թարգմանիչ, բանասեր ու փիլիսոփա Ստեփանոս վարդապետ Լեհացու դերը…

Read more - Ամբողջը →

Նորահայտ վիմագրեր «Լիտր» կշռաչափի վերաբերյալ*

Հայկական վիմագրերն ու մատենագրական վկայությունները, լինելով մեր պատմության կարևոր սկզբնաղբյուրները, հարուստ նյութեր են տրամադրում հասարակական կյանքի սոցիալ-տնտեսական, ինչպես նաև մշակութային ոլորտներն ուսումասիրելու համար..

Read more - Ամբողջը →