Հնագիտություն

17-18-րդ դդ. եկեղեցիների որմերին ագուցված խաչքարերը

Հորինվածքը, գործառույթը, հիշատակագրությունը*

Read more - Ամբողջը →

Գրիչ Ղունկիանոս Աշտարակեցու տապանագիրը եւ մատենագրական վաստակը

Հայ ժողովրդի պամտության ուսումասիրման տեսանկյունից անփոխարինելի սկզբնաղբյուրներ են մեզ հասած ձեռագիր մատյանները, որոնց զգալի մասը պահվում է Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանում:

Read more - Ամբողջը →

Նոր գտածոներ Արցախի երկաթեդարյան մշակույթի վերաբերյալ*

0
05/11/2015

Քարի գեղարվեստական մշակումը Հայկական լեռնաշխարհում հազարամյակների պատմություն ունի: Մեզ հայտնի են զանազան մենհիր- գրական կոթողներ, վիշապ կոթողներ, ֆալոսատիպ կոթողներ, ուրարտական արձանագրական կոթողներ, մարդակերպ կոթողներ, սահմանաքարեր և այլն:

Read more - Ամբողջը →

Սելիմի քարավանատան պեղումների արդյունքները*

Սելիմի հյուրատունը Հայաստանի միջնադարյան այն եզակի քարավանատներից է, որ մեզ է հասել կանգուն վիճակով..:

Read more - Ամբողջը →

Գրիրչ, ծաղկող Երեմիա Օշականցին եւ նրա տապանագիրը*

18-րդ դարի նշանավոր հոգևոր գործիչ, Ս. Էջմիածնի միաբան, գրիչ (գրագիր), ծաղկող Երեմիա արքեպիսկոպոս Օշականցու՝ մինչ օրս պատշաճ ուշադրության չարժանացած գործունեությանն ու «ծաղկողական» արվեստին անդրադառնալու առիթը վերջերս…

Read more - Ամբողջը →

Հովսեփ Օրբելին եւ Արցախի խաչքարային պատկերաքանդակի հետազոտության խնդիրը*

Արցախի խաչքարային պատկերաքանդակը խաչքարային մշակույթի ամենաառանձնահատուկ դրսևորումներից մեկն է…

Read more - Ամբողջը →

Սյունիքի Արեւելյան սահմանների պաշտպանական համակարգի ձեւավորումը մ.թ.ա. II-I հազարամյակներում

Նախնական դիտարկումներ Աղավնո գետի ավազանում 2013 թ. դաշտային հետազոտությունների տվյալների հիման վրա*

Read more - Ամբողջը →

Ստեփանոս վարդապետ Լեհացին եւ նրա տապանագիրը*

17-րդ դարի հայոց հոգևոր ու մշակութային կյանքում ﬔծ է նշանավոր հոգևորական, աստվածաբան, թարգմանիչ, բանասեր ու փիլիսոփա Ստեփանոս վարդապետ Լեհացու դերը…

Read more - Ամբողջը →

Նորահայտ վիմագրեր «Լիտր» կշռաչափի վերաբերյալ*

Հայկական վիմագրերն ու մատենագրական վկայությունները, լինելով մեր պատմության կարևոր սկզբնաղբյուրները, հարուստ նյութեր են տրամադրում հասարակական կյանքի սոցիալ-տնտեսական, ինչպես նաև մշակութային ոլորտներն ուսումասիրելու համար..

Read more - Ամբողջը →

Մուղնին` Պռոշյանների Իշխանական Տիրույթ

The newly discovered lithography at the Church of St. Gevorg of Mughni, along with the citations made by Aeachi (Էաչիի) and Amir Hasan, prove that in the Middle Ages, particularly in the XIVth century, Mughni was within the reign of the House of the Broshyans. According to a citation at Hovhanavank, Aziz Bek’s son, Gamrikel’s […]

Read more - Ամբողջը →