Հիշողություն

Սուրմալուի ճակատամարտը

Զորավար Դրաստամատ Կանայանի մահվան 60-ամյա տարելիցի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Նապոլեոն Բոնապարտը եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը

0
11/02/2016

Ընդդեմ մեծ տերությունների եվրոպական համերաշխության*

Read more - Ամբողջը →

1921թ. փետրվարի 14-18-ի իրադարձությունները Երեւանի Կենտրոնական բանտում

Նոր մանրամասներ Հայհեղկոմ ոճրագործությունների վերաբերյալ*

Read more - Ամբողջը →

Մամլուքյան սուլթանության եւ Կիլիկյան Հայաստանի հակամարտության ակունքները

0
01/05/2015

Արաբական աղբյուրների քննություն*

Read more - Ամբողջը →

Զանգեզուրի գավառի բաժանումը 1921թվականին

Զանգեզուրում Խորհրդային Հայաստանի և Խորհրդային Ադրբեջանի միջպետական սահմանի ձևա վորման պատմությունից*

Read more - Ամբողջը →

Մեգիդոյի ճակատամարտը եւ հայկական լեգեոնը

Թուրքական բանակի ջախջախումը Պաղեստինում, Լիբանանում և Սիրիայում 1918 թ. աշնանը*

Read more - Ամբողջը →

Իսլամացումը իբրեւ վերապրում եւ անհետացում*

Բռնի կրօնափոխութիւնը, այս պարագային՝ բռնի իսլամացումը, սեփական կրօնքէն օ տար կրօնքին պարտադիր անցքը, դէպի հոն մղումը՝ կապուած են անձնական ու հաւաքական դժուարութիւններու (դժգոհութեան, զայրոյթի, ամօթի) հետ, որովհետև շատ բարդ և բազմամա կարդակ գործողութիւններ են անոնք…

Read more - Ամբողջը →

Ինտելեկտուալի հաբիտուսը պատերազմի համատեքստում

Առաջին աշխարհամարտի 100-ամյակի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Մեծերի հանդիպումները*

Մաս առաջին։ Սիմոն Զավարյանի և Հովհաննես Թումանյանի սրտակից բարեկամությունը. Ազգային երկու ﬔծությունների հանդիպուﬓերի ու փոխգործակցության էջերը սերտորեն առնչվում են ինչպես հայ ազատամարտի առաջատար ուժի՝ ՀՅ Դաշնակցության գործունեությանը…

Read more - Ամբողջը →

Հայ ազատագրական պայքարն ու ինքնապաշտպանական մասրտերը աշուղ Ջիվանու երգերում*

Ջիվանին ոչ միայն աշուղական բանաստեղծությանը բնորոշ գեղարվեստական այլաբանություններով է անդրադարձել հայ ժողովր-դի քաղաքական ճակատագրին վերաբերող հարցերին, այլև գրել է 19-րդ դարի վերջին քառորդի և 20-րդ դարասկզբի հայ ազգային-ազատագրական պայքարի ու ինքնապաշտպանական մարտերի հերոսներին նվիրված մի շարք ուշագրավ գործեր..

Read more - Ամբողջը →