Հիշողություն

Հայոց Ցեղասպանության 50-ամյակը Խորհրդային Հայաստանում*

by/հեղինակ[ներ]
0
30/06/2013

1960-ականները նշանավորվեցին Խորհրդային Հայաստանի և ողջ աշխարհի հայության վերազարթոնքով, որի գագաթնակետը Հայոց ցեղասպանության 50-ամյա տարելիցի համազգային ոգեկոչումն էր 1965 թվականին:

Read more - Ամբողջը →

Ցեղասպանության զոհի բարդույթի հաղթահարումը ղարաբաղյան շարժման տարիներին*

Ցեղասպանության սարսափները վերապրած ցանկացած էթնիկ ընդհարուրություն ժամանակի ընթացքում բախվում է իր համար նոր և անսովոր երևույթների, որոնց թվին է պատկանում ցեղասպանության «զոհի բարդույթը»։ Մեզանում այն ունեցել է ինչպես անձնական, ընտանեկան, նույնպես և հասարակական դրսևորումներ ու առանձնահատկություններ ինչպես նոր ձևավորված Սփյուռքում, այնպես էլ Խորհրդային Հայաստանում։

Read more - Ամբողջը →

«Հայկական հարցի քաղաքական լուծման մասին» բանաձեւի դասերը

Եվրոպական խորհրդարանի 1987 թ. հունիսի 18-ի որոշման 25-ամյակի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Հակոբ Մեղապարտի Հինգ Հրատարակությունները

0
15/06/2012

Առաջին հայ տպագրիչը մեր պատմության և մշակույթի այն երախտավորներից է, ում մասին կենսագրական տեղեկություններ չեն պահպանվել: Իր իսկ գրած հիշատակարանից իմանում ենք, որ նրա անունը Հակոբ է եղել, սակայն իրեն «Մեղապարտ» անվանելուց բացի նա ոչ մի կենսագրական տեղեկություն չի հայտնում: Վենետիկում Մեղապարտի հիմնած տպարանի տեղն իսկ հայտնի չէ, և իր հիմնադրի նման՝ անհայտության քողով է պատված: Փոխարենը, սակայն, պահպանվել են Հակոբի հրատարակած գրքերը՝ նոր սկիզբ դնելով հայ դպրության պատմության մեջ…

Read more - Ամբողջը →

Կոստանդնուպոլսի Սուրբ Սոֆիայի Տաճարի Վերականգնումը Տրդատ Անեցու Կողմից

0
15/03/2012

One of the works of medieval Armenia’s greatest architects, Trdat was the restoration of the destroyed dome of Hagia Sophia in Constantinople following an earthquake in 980. Armenian historian Stepanos Taronetsi, including also a Byzamtium chronologer notes that he restored the basilica’s dome in the year 992. While restoring Hagia Sophia’s dome, Trdat did not […]

Read more - Ամբողջը →

Առաջին Տպարանի և Թղթի Գործարանի Հիմնումը Հայաստանում

On the Occasion of the 500th Anniversary of Armenian Printing One of the most important developments in human history has been the invention of the printing press. It gave birth to revolutionary changes in world civilization. Many nations urgently wanted to make use of this invention in order to develop their science and culture. The […]

Read more - Ամբողջը →

ՀՀ Պետական Խորհրդանիշների Պատմությունից

0
15/12/2011

1990 թ. օգոստոսի 24-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ մեր երկրի պետական դրոշը եռագույնն է: Հայտնի է, որ ժամանակին այն Հայաստանի առաջին Հանրապետության պետական դրոշն էր, որի հաղթական երթը հնարավոր չեղավ կասեցնել անգամ խորհրդային բռնապետության օրոք:Դեռևս 1918-ի սեպտեմμերի 19-ին հրապարակված ՀՀ ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյանի շրջաբերական-հրահանգով Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշ էր սահմանվում հայոց եռագույնը…

Read more - Ամբողջը →

Հայկական Կիսանկախ Իշխանություններն ու Մելիքությունները Արևմտյան Հայաստանում և Լեռնային Կիլիկիայում(17-րդ դար 19-րդ դարի 2-րդ կես)

0
15/09/2011

Հայոց պետականության կործանմամբ ստեղծված դժնդակ պայմաններում Հայաստանի առավել դժվարամատչելի և անառիկ լեռնագավառներում ծվարած իշխանական տները կարողացան երկար ժամանակ պահպանել իրենց անկախությունն ու ինքնավարությունը: Եվ նույնիսկ 16-17-րդ դդ. թուրք-պարսկական երկարատև պատերազմների արհավիրքներն ի վիճակի չեղան լիովին արմատախիլ անել Հայոց պետականության բեկորները, որոնցում հայ բնակչությունը շարունակում էր կառավարվել իր տոհմիկ օրենքներով՝ ճանաչելով տեղի կառավարիչների գերակայությունը…

Read more - Ամբողջը →

Մոսկվայի և Կարսի Պամանագրերի Միջազգային-Իրավական Գնահատականը

0
15/06/2011

Հայ իրավական միտքը վաղուց է արձանագրել այն փաստը, որ 1921 թ. Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերը ստորագրվել են միջազգային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների կոպիտ խախտումներով: Հայաստանի անկախության վերականգնումից հետո պայմաններ են ստեղծվել նման գնահատականները ակադեմիական ոլորտից միջազգային քաղաքականության ասպարեզ տեղափոխելու համար։ Այս առումով հարկավոր է առաջնորդվել ինչպես Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերի ստորագրման պահին գործող միջազգային իրավունքի նորմերով, այնպես էլ Ազգերի Լիգայի Ստատուտի (Կանոնադրության) և Վիեննայի 1969թ. մայիսի 23-ի «Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» կոնվենցիայի դրույթներով։ Դա թույլ կտա ճիշտ հաշվարկել 1921 թ. Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերի դեմ մեր հակաքայլերի հնարավոր տարբերակները։

Read more - Ամբողջը →

Միֆական Ժամանակը Մուշեղ Գալշոյանի Էսսեներում

0
15/06/2011

Միֆական մտածողությունը Մ. Գալշոյանի ստեղծագործության մեջ առանցքային դեր ունի, ուստի բնական է նրա առկայությունը ոչ միայն հեղինակի գեղարվեստական, այլև հրապարակախոսական գործերում: Իր ակնարկներում, էսսեներում Գալշոյանը, բովանդակային ու թեմատիկ նպատակադրումից ելնելով, հաճախ է տրվում միֆաստեղծման մղումներին, որոնք նրա հրապարակումներից շատերում ի հայտ են բերում միֆական-գեղագիտական կառույցի մի շարք ուշագրավ կողմեր: Հոդվածի նպատակը այդ կառույցի հիմնարար բաղադրիչներից մեկի՝ միֆական ժամանակի ընկալման և պատկերման խնդրի քննությունն է գրողի երեք՝ «Ագռավաքար», «Լուսավորչի կանթեղը» և «Ու՞ր, ծերուկ» էսսեներում:

Read more - Ամբողջը →