Լեզվաբանություն

Հին հայերենի եայ եւ եաւ եռաբարբառակերպերի ծագումը

Տարաժամանակյա քննության փորձ*

Read more - Ամբողջը →

Տեղաշարժեր ժամանակակից արեւելահայերենի հնչյունափոխված եւ անհնչյունափոխ բաղադրական հիմքերում*

Գրական լեզվի զարգացումը բարդ ու հակասական գործընթաց է:

Read more - Ամբողջը →

Տեքստի տարբերակները եւ Ռասելի պարադոքսը*

Այդ արահետներից մեկով անհնար է գնալ, եթե չես գնացել մյուսներով… Նրանք կորչում են մութ հեռուներում: Բայց նրանք աչքից բաց չեն թողնում իրենք իրենց:
Մարտին Հայդեգեր

Read more - Ամբողջը →

Տեքստային տարածության հորիզոնները*

Ոչ միայն փիլիսոփաներին ու ֆիզիկոսներին, այլև ուրիշ գիտությունների ներկայացուցիչներին երբևէ չի հաջողվել անտարբեր մնալ տարածության և ժամանակի նկատմամբ:

Read more - Ամբողջը →

Կուռք, Դիք, Չաստված

Եվ դրանց անունները Աստվածաշնչում*

Read more - Ամբողջը →

Հայկական եւ հնդեւրոպական երկբարբառային համակարգերը

Տարաժամանակյա տիպաբանության փորձ*

Read more - Ամբողջը →

Նորակազմությունները Առաքել Սյունեցու «Ադամգրքում»

Դրախտից դժոխք, ապա վերստին դրախտ ճանապարհին*

Read more - Ամբողջը →

Նիկոլ Աղբալյան հայերենագետը

Նշանավոր գրաքննադատի լեզվաբանական մտորումները*

Read more - Ամբողջը →

Չթեքվող խոսքի մասերը Նորայր Ադալյանի ստեղծագործություններում*

0
15/04/2014

Չթեքվող խոսքի մասերը՝ մակբայը, կապը, շաղկապը, ձայնարկությունը և եղանակավորող բառերը, հուզաարտահայտչական տեսանկյունից ունեն սահմանափակ կիրառություն, սակայն ոճական առումով հե տաքրքիր է դրանց օգտագործումը Ն. Ադալյանի ստեղծագործություններում, ինչն արժանի է առանձին ուսունասիրության…

Read more - Ամբողջը →

Տեքստի պատմական եւ մշակութային արժեքը*

Անընդհատ անցյալի վերածվող ներկան գոյության պարզագույն կռվից դեպի զարգացման գրեթե անբացատրելի մակարդակներ գնացող մարդուն ցույց տվեց ամեն ինչի վերջավոր լինելն ու….

Read more - Ամբողջը →