Արխիվ

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները

0
15/12/2011

«Վէմ»-ի նախորդ համարում ՀՅԴ մարտական կազմակերպության անվանացանկի հրապարակումն ընդհատվեց «Սեմեվոն Գառուզյան»-ով (Սիմոն Վրացյան)։Շարունակելով Ն. Լիժինի կազմած այս ընդհանրական դատական գործի հրապարակումը, որը կարևոր սկզբնաղբյուր է Ռուսական առաջին հեղափոխության տարիներին ՀՅԴ առավել ակտիվ գործիչների շրջանակը հստակեցնելու համար, հարկ ենք համարում ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ ներկայացվող փաստաթղթում կան որոշակի հակասություններ, կրկնություններ ու դեռևս չբացահայտված կեղծանուններ…

Read more - Ամբողջը →

Եղիշե Իշխանյանի Նորահայտ Նամակները

0
15/12/2011

Եղիշե Իշխանյանը 20-րդ դարի այն ազգային-քաղաքական գործիչներից է, ում մասին համեմատաբար նվազ տեղեկություններ են պահպանվել պատմագիտական և հուշագրական գրականության մեջ։ Միայն 1999 թվականին, երμ Երևանում լույս տեսավ նրա օրագրությունների հիման վրա կազմված «Լեռնային Ղարաμաղ, 1917-1920» գիրքը, որոշակի պարզություն մտցվեց Ղարաμաղի, Վայոց Ձորի ու Զանգեզուրի 1919-1921 թթ. իրադարձություններում վերջինիս ունեցած դերակատարության մեջ…

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները

0
15/09/2011

«Վէմ» հանդեսն իր տպագրության վերսկսման պահից հրապարակում է ՀՅԴ Մեծ կամ «լիժինյան» դատավարության նյութերի մեկնաբանված-ծանոթագրված թարգմանությունները: Սա կայն, մինչ օրս, դրանք ներառել են միայն ՀՅԴ անվանի դեմքերի անհատական գործերը, որի հետևանքով լրացվել ու ամբողջացել են
վերջիններիս վերաբերող նյութերն ու փաստաթղթերը…

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները

0
15/06/2011

19-րդ դարի վերջերին և 20-րդ դարի սկզբներին հայ հոգևորականության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ դարձել են ազատամարտի ակտիվ մասնակիցներ ու ջերմ աջակիցներ:
Արևմտյան Հայաստանում ծավալված հայդուկային կռիվներում կարևոր դեր են խաղացել Տարոնում՝ Հակոբ Սարկավագ Տեր-Ղևոնդյանը, Մշո Ս. Կարապետի վանքի վանահայր Ներսես վարդապետ Խարախանյանը, Ատրպատականում՝ Դերիկի Ս. Աստվածածին վանքի վանահայր Բագրատ վարդապետ Թավաքալյանը և ուրիշներ։ Խանասորի արշավանքին մասնակցել և ծանր վիրավորվել է Բաշկալեի Վարդան վարդապետ Նալբանդյանը:

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները

0
15/03/2011

Նշանավոր քաղաքական ու պետական գործիչ Ավետիք Սահակյանը (Հայր Աբրահամ) հայ հանրությանն առավելապես հայտնի է որպես Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանի խոսնակ: Մինչդեռ, իր երկարատև կյանքի ընթացքում նա եղել է ՀՅ Դաշնակցության հիմնադիր սերնդի աչքի ընկնող դեմքերից մեկը, մասնակցել է 19-րդ դարի վերջերի և 20-րդ դարի սկզբների հայ ազգային-ազատագրական պայքարին և վերջապես՝ լուրջ հետազոտություններ է կատարել գյուղատնտեսության բնագավառում։ Իսկ Ավետիք Սահակյանի՝ հայ հանրությանը համեմատաբար նվազ հայտնի լինելու փաստը, ի թիվս այլ պատճառների, թերևս պայմանավորված էր նրա անօրինակ համեստությամբ…

Read more - Ամբողջը →

1921 Թ. Փետրվարի 18-ին Նախորդած Ձերբակալությունների Փաստաթղթերը

0
15/03/2011

1920 թ. դեկտեմբերի 2-ին Դրաստամատ Կանայանի (Դրո), Համբարձում Տերտերյանի և Հայաստանի Հանրապետությունում ՌՍՖԽՀ լիազոր ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանի միջև Երևանում ստորագրված համաձայնագրի հինգերորդ կետը հստակորեն երաշխավորում էր, որ ՀՅ Դաշնակցության և մյուս սոցիալիստական կուսակցությունների ներկայացուցիչները հալածանքների չպետք է ենթարկվեն մինչև երկրի խորհրդայնացումը կատարած գործողությունների համար: Նախքան Հայ հեղկոմի ժամանումը Երևան, տեղում իշխանությունն անցնում էր ռազմական հրամանատարությանը՝ Դրոյի գլխավորությամբ, որին կից ՌՍՖԽՀ կոմիսար էր նշանակվում Օտտո Սիլինը…

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները.- Գարեգին Նժդեհի Դատական Գործը

Read more - Ամբողջը →

Արեվմտյան Հայաստանի Վերաշինության Խնդիրը 1915-1917թթ.- Մուշեղ Թումանյանի 1915թ. Մայիսի 26ի Նամակ-Զեկուցագիրը Ալաշկերտի Հայության Վիճակի Մասին

0
15/12/2009
Read more - Ամբողջը →