Արխիվ

Եղիշե Իշխանյանի Նորահայտ Նամակները

0
15/12/2011

Եղիշե Իշխանյանը 20-րդ դարի այն ազգային-քաղաքական գործիչներից է, ում մասին համեմատաբար նվազ տեղեկություններ են պահպանվել պատմագիտական և հուշագրական գրականության մեջ։ Միայն 1999 թվականին, երμ Երևանում լույս տեսավ նրա օրագրությունների հիման վրա կազմված «Լեռնային Ղարաμաղ, 1917-1920» գիրքը, որոշակի պարզություն մտցվեց Ղարաμաղի, Վայոց Ձորի ու Զանգեզուրի 1919-1921 թթ. իրադարձություններում վերջինիս ունեցած դերակատարության մեջ…

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները

0
15/09/2011

«Վէմ» հանդեսն իր տպագրության վերսկսման պահից հրապարակում է ՀՅԴ Մեծ կամ «լիժինյան» դատավարության նյութերի մեկնաբանված-ծանոթագրված թարգմանությունները: Սա կայն, մինչ օրս, դրանք ներառել են միայն ՀՅԴ անվանի դեմքերի անհատական գործերը, որի հետևանքով լրացվել ու ամբողջացել են
վերջիններիս վերաբերող նյութերն ու փաստաթղթերը…

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները

0
15/06/2011

19-րդ դարի վերջերին և 20-րդ դարի սկզբներին հայ հոգևորականության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ դարձել են ազատամարտի ակտիվ մասնակիցներ ու ջերմ աջակիցներ:
Արևմտյան Հայաստանում ծավալված հայդուկային կռիվներում կարևոր դեր են խաղացել Տարոնում՝ Հակոբ Սարկավագ Տեր-Ղևոնդյանը, Մշո Ս. Կարապետի վանքի վանահայր Ներսես վարդապետ Խարախանյանը, Ատրպատականում՝ Դերիկի Ս. Աստվածածին վանքի վանահայր Բագրատ վարդապետ Թավաքալյանը և ուրիշներ։ Խանասորի արշավանքին մասնակցել և ծանր վիրավորվել է Բաշկալեի Վարդան վարդապետ Նալբանդյանը:

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները

0
15/03/2011

Նշանավոր քաղաքական ու պետական գործիչ Ավետիք Սահակյանը (Հայր Աբրահամ) հայ հանրությանն առավելապես հայտնի է որպես Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանի խոսնակ: Մինչդեռ, իր երկարատև կյանքի ընթացքում նա եղել է ՀՅ Դաշնակցության հիմնադիր սերնդի աչքի ընկնող դեմքերից մեկը, մասնակցել է 19-րդ դարի վերջերի և 20-րդ դարի սկզբների հայ ազգային-ազատագրական պայքարին և վերջապես՝ լուրջ հետազոտություններ է կատարել գյուղատնտեսության բնագավառում։ Իսկ Ավետիք Սահակյանի՝ հայ հանրությանը համեմատաբար նվազ հայտնի լինելու փաստը, ի թիվս այլ պատճառների, թերևս պայմանավորված էր նրա անօրինակ համեստությամբ…

Read more - Ամբողջը →

1921 Թ. Փետրվարի 18-ին Նախորդած Ձերբակալությունների Փաստաթղթերը

0
15/03/2011

1920 թ. դեկտեմբերի 2-ին Դրաստամատ Կանայանի (Դրո), Համբարձում Տերտերյանի և Հայաստանի Հանրապետությունում ՌՍՖԽՀ լիազոր ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանի միջև Երևանում ստորագրված համաձայնագրի հինգերորդ կետը հստակորեն երաշխավորում էր, որ ՀՅ Դաշնակցության և մյուս սոցիալիստական կուսակցությունների ներկայացուցիչները հալածանքների չպետք է ենթարկվեն մինչև երկրի խորհրդայնացումը կատարած գործողությունների համար: Նախքան Հայ հեղկոմի ժամանումը Երևան, տեղում իշխանությունն անցնում էր ռազմական հրամանատարությանը՝ Դրոյի գլխավորությամբ, որին կից ՌՍՖԽՀ կոմիսար էր նշանակվում Օտտո Սիլինը…

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները.- Գարեգին Նժդեհի Դատական Գործը

Read more - Ամբողջը →

Արեվմտյան Հայաստանի Վերաշինության Խնդիրը 1915-1917թթ.- Մուշեղ Թումանյանի 1915թ. Մայիսի 26ի Նամակ-Զեկուցագիրը Ալաշկերտի Հայության Վիճակի Մասին

0
15/12/2009
Read more - Ամբողջը →