Աշխարհաքաղաքականություն

Հայոց ցեղասպանության հարցը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության ուղեծրում*

0
01/05/2015

Վերջին տասնամյակների ընթացքում մջազգային հարաբերությունների համակարգում տեղի ունեցած նշանակալի զարգացումերից մկը Ասիական-խաղաղօվկիանոսյան ողջ տարածաշրջանի (ԱԽՕՏ) և, հատկապես, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության տնտեսական և քաղաքական կշռի ու դերակատարության բարձրացման իրողությունն է:

Read more - Ամբողջը →

Աղանդների աշխարհաքաղաքական բնութագիրը*

Աղանդների աշխարհաքաղաքական ուսումնասիրության կարևորությունը բացատրվում է հատկապես հետևյալ իրողություններով

Read more - Ամբողջը →