Մշակույթ

Ժանր

Տարընթեցումն ու սահմանման բարդությունը*

Read more - Ամբողջը →

Րաֆֆի Սարգսյանի արվեստի առանձնահատկությունները*

Նյութը ինքնատիպ է իր մեջ, ու միտքն այն ծնում է այն պես, ինչպես որ արվեստագետն է այն զգում: Վերջինս սնվում է իր ներաշխարհից, ազգային արմատներից և դրանց համադրելով մարդկության կենսափորձի իմաստավորած ըմբռնումը՝ խոսում համամարդկային իրողությունների, աշխարհի հետ մարդ-անհատի կապի մասին:

Read more - Ամբողջը →

Մոմիկի մանրանկարչությունը

0
09/11/2016

Ռուսաստանի պետական գրադարանի թիվ 439.23.5 ֆոնդի ձեռագիր Ավետարանում*

Read more - Ամբողջը →

Տեքստի տարածությունը

Մաս երկրորդ։ Տեքստը և արտաքին համատեքստը*

Read more - Ամբողջը →

Տեքստի տարածությունը

Համատեքստի ու տեքստի փոխհարաբերության ձևերը*

Read more - Ամբողջը →

Ռումինահայ սրբանկարիչ Հայկ սարկավագ Ազարյանի արվեստը*

0
11/02/2016

Ներկա աշխատանքը նպատակ ունի քննելու սրբանկարիչ Հայկ սարկավագ Ազարյանի վերջին տարիների առանձին ստեղծագործությունները հայ և համաշխարհային գեղանկարչության լույսի ներքո, ինչը թույլ կտա հասկանալ ժամանակակից սրբանկարչության զարգացման միտումները հայ իրականության մեջ:

Read more - Ամբողջը →

Ժանրի խնդիրը արվեստում

Ժանրի տարբերակման չափանիշներն ու հիմքերը*

Read more - Ամբողջը →

Երվանդ Քոչար. համակ խոնարհում*

Նրա ոչ խոշոր մարմնը ֆրանսիական մայրաքաղաքի անցորդների խտության մեջ լարված է, ինչպես թռչնի թևը

Read more - Ամբողջը →

Ժանրի հետազոտության մշակութաբանական հայեցակետը

Ըստ Մ. Բախտինի և Յու. Տինյանովի ու սումանասիրությունների*

Read more - Ամբողջը →

Հայաստանի եւ Վրաստանի երկմույթ գմբեթավոր եկեղեցիների տիպի ծագումնաբանությունը*

Անաստաս Ակոռեցի կաթողիկոսի կողղմից Մեծ Հայքի Այրարատ աշխարհի Մասեացոտն գավառում գտնվող իր հայրենի Ակոռի գյուղում 661-667 թթ. կառուցված զույգ ազատ կանգնած մույթերով գմբեթավոր եկեղեցին 7-րդ դարի հայ ճարտարապետության ուշագրավ նվաճումերից մեկն է…

Read more - Ամբողջը →