Մշակույթ

Ժանրի հետազոտության մշակութաբանական հայեցակետը

Ըստ Մ. Բախտինի և Յու. Տինյանովի ու սումանասիրությունների*

Read more - Ամբողջը →

Հայաստանի եւ Վրաստանի երկմույթ գմբեթավոր եկեղեցիների տիպի ծագումնաբանությունը*

Անաստաս Ակոռեցի կաթողիկոսի կողղմից Մեծ Հայքի Այրարատ աշխարհի Մասեացոտն գավառում գտնվող իր հայրենի Ակոռի գյուղում 661-667 թթ. կառուցված զույգ ազատ կանգնած մույթերով գմբեթավոր եկեղեցին 7-րդ դարի հայ ճարտարապետության ուշագրավ նվաճումերից մեկն է…

Read more - Ամբողջը →

969-1092 թթ. թողարկված բյուզանդական անանուն ֆոլիսները եւ դրանց շրջանառությունը Հայաստանում*

Բյուզանդական դրամական համակարգում առանձնանում է պղնձե դրամների՝
ֆոլիսների բացառիկ մի շարք, որը թողարկվել է 969-1092 թթ. ընկած ժամանակահատ վածում և մասնագիտական գրականության մեջ հայտնի է անանուն ֆոլիսներ
անվամբ:

Read more - Ամբողջը →

Բրոնզե գոտիների հնագույն զարդանախշերը

0
15/04/2014

Ըստ Լոռու և Սևանի ավազանի գտածոների*

Read more - Ամբողջը →

Հովհաննես Մկրտչի աջով խաչ-մասունքարան*

Քրիստոնեական մասունքների, մասնավորապես մասնատուփերի գիտական ուսուﬓասիրությամբ զբաղվել են ոչ ﬕայն աստվածաբանները, այլև արվեստաբանները, գրականագետները, պատմաբանները …

Read more - Ամբողջը →

Եռադեմ պատկերները Հեթում Բ արքայի ճաշոցում*

0
27/09/2013

Միջնադարը ﬕ ժամանակահատված էր, որին բնորոշ էր երկվությունը (դուալիզմը). ﬕ կողﬕց այս դարաշրջանն իր ﬔջ կրում էր հնագույն ժամանակների ազդեցությունը, իսկ մյուս կողﬕց ազդարարում էր նորարարական գաղափարներ, որոնք հետագայում իրենց հաստատուն տեղը պիտի գտնեին մարդկության պատմության ﬔջ..

Read more - Ամբողջը →

Դիմանկարը Անդրանիկ Քոչարի արվեստում*

0
30/06/2013

1947 թվականին Եգիպտոսից հայրենադարձված Անդրանիկ Քոչարը իր հետ բերեց և Հայաստան ներմուծեց ժամանակի արտասահմանյան լուսանկարչության ամենավերջին նվաճումները և հարստացնելով դրանք` վերածեց իսկական արվեստի..

Read more - Ամբողջը →

Կնոջ կերպարի արտացոլումն իրանական կերպարվեստում*

Արվեստի գործերում, հատկապես կերպարվեստում արտացոլված կնոջ կերպարի վերաբերյալ գիտական քննարկումերը ցույց են տվել, որ տարբեր մշակույթներում դեպի կինն ուղղված հայացքը սերում է տվյալ մշակույթի կամ դավանանքի մջ իշխող աշխարհայացքից

Read more - Ամբողջը →

Էդվարդ Միրզոյան. մարդն ու գործը

Բացառիկ անհատի և մեծ կոմպոզիտորի հիշատակին*

Read more - Ամբողջը →

Ավագ Պետրոսյան. Դիմանկարի Նրբագծեր

0
15/06/2012

Ճիշտ 100 տարի առաջ՝ 1912 թ. օգոստոսի 4-ին, Ալեքսանդրապոլի (ներկայումս՝ Գյումրի) քաղաքային տան հանդիսասրահում առաջին անգամ ներկայացվում էր Ա.Տիգրանյանի «Անուշ» օպերան: Սարոյի դերերգի կատարման համար Թիֆլիսից հրավիրվել էր Շարա Տալյանը: Այդ օրը դժվար թե ներկաներից որևէ մեկը պատկերացներ, թե օպերայի հեղինակ Արմեն Տիգրանյանի ղեկավարությամբ մի խումբ սիրող երգիչներ մեծ կյանքի ուղեգիր են տալիս մի ստեղծագործության, որը տարիներ անց դառնալու էր հայ երաժշտական թատրոնի զարդերից մեկը…

Read more - Ամբողջը →