Հիմնաքարեր

Գրականագիտական մեթոդներ*

Հանրագիտարաններում և գրականագիտական բառարաններում տեղեկագրություններ կան գրականագիտության մեթոդների մասին՝ տեսական ու կիրառական հատկանիշների բնութագրումներով։

Read more - Ամբողջը →

Ազգերի ինքնորոշման իրավունքի պատմական հետագիծը

0
01/02/2017

Վեստֆալյան խաղաղությունից մնչև Արցախյան հիմնահարց*

Read more - Ամբողջը →

Կուլտուրոգենեզը Կանտի էսթետիկական հայացքներում

Արվեստի տարբերական ընթացքը*

Read more - Ամբողջը →

Խոսքային էթիկետ*

Ճիշտ հարաբերությունների ձևավորման և անմիջական շփման համար լեզվական գիտելիքների պաշարը, իհարկե, անհրաժեշտ նախապայման է, բայց միակը չէ:

Read more - Ամբողջը →

Հայդեն Ուայթի մետապատմության գաղափարը

Լեզվաբանական շրջադարձի համատեքստում*[/lang_y]

Read more - Ամբողջը →

Անհրաժեշտության եւ պատահականության հերթագայությունը լեզվում*

Անկախ իր կամքից գոյություն ունեցող աշխարհը իրերի բազմություն է: Բազմության մեջ իրերի միջև որոշակի հարաբերություններ են գործում՝ իրենց հերթին առաջ բերելով իրադարձություններ:

Read more - Ամբողջը →

Վեց դրույթ նարատիվիստական պատմության փիլիսոփայության մասին

Ֆրանկ Ռ. Անկերսմիթ (Գրոնինգեն)
Առաջաբան*

Read more - Ամբողջը →

«Բաց հերմենեւտիկայի» խնդրակարգը եւ Վ.Դիլթայի հերմենեւտիկայի հայեցակարգը*

Վիլհելմ Դիլթայը (1833-1911 թթ.) իր գիտական հետաքրքրություններով և ըստ այդմ` իր ստեղծագործություններում ընտրված գիտական թեմաների խնդրակարգերի ու կատարումի քննախոհական մշակումներով և իսկության բացահայտումներով ներկայանում է որպես մշակույթի պատմաբան, փիլիսոփայության պատմության մեջ «կյանքի փիլիսոփայության» ակադեմիական ուղղությունը ներկայացնող մտածող, իսկ հումանիտար գիտությունների մեթոդաբանության վերաբերյալ խորհրդածություններում նաև՝ փիլիսոփայական հերմենևտիկայի տեսաբան:

Read more - Ամբողջը →

Պատմության գաղափարը Յոհան Դրոյզենից մինչեւ Ռոբին Քոլինգվուդ

Մաս երկրորդ։ Էռնստ Բերնհայմը և հոգեֆիզիկական պատճառականության սկզբունքը*

Read more - Ամբողջը →

Ավանդության արդիականությունը

Հանս-Գեորգ Գադամերի «ունիվերսալ հերմենևտիկայի» հղացքի ծանրակետերը*

Read more - Ամբողջը →