Հիմնաքարեր

Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու դեմ ուղղված Պիեռ Նորայի «փաստարկները»*

Ֆրանսիայում Հայոց ցեղասղանության ժխտումը քրեականացնող 2012 թ. հունվարի 23-ի օրենքի ընդունման դեմ քաղաքական շահարկումների մեջ ներգրավված հայտնի պատմաբան Պիեռ Նորան շարունակում է «հիմնավորել» իր ձևակերմամբ` «հուշային օրենք ների» ընդունման անթույլա տրելիությունը` հիմնվելով գիտության ազատության, պատմաբաններին չկաշկանդելու և այլ դրույթնե րի վրա:

Read more - Ամբողջը →

Պատմություն եւ հիշողություն

Ցեղասպանությունների աստիճանակարգման հիմնախնդիրն ըստ Պիեռ Նոռայի*

Read more - Ամբողջը →

Նոր քննական հայացք Մարքսի տնտեսագիտական ուսմունքին*

Մարդկությունն այսօր` առկա ֆինանսատնտեսական ճգնաժամեր ներգործությամբ, տնտեսական հոռետեսության նոր դրսևորումներ է վերապրում: Համընդհանուր է մտայնությունը, որ տնտեսության անխափան առաջընթացի ժամանակաշրջանն ավարտվել է, և որ բարեկեցության աննախադեպ աճն այլևս պատմություն է: Իհարկե, խոսքը վերաբերում է զարգացած հասարակություններին, որոնք մեր կարգի երկրների համար տնտեսական վերափոխումների փարոս են ծառայում..

Read more - Ամբողջը →

Հայոց Ցեղասպանության Հետևանքների Հաղթահարման Հիմնախնդիրները

0
15/06/2012

Հայ ժողովուրդը արդեն մի քանի տասնամյակ պայքարում է Հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման և նրա հետևանքների հաղթահարման համար: Այդ ժամանակամիջոցում ծավալված աշխատանքների արդյունքները հիմնականում դրսևորվել են տարμեր երկրների խորհրդարանների կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայոց ցեղասպանության վերաμերյալ μանաձևերի ընդունման տեսքով…

Read more - Ամբողջը →

Սոցիալիզմի Վերաձեւաւորման հեռանկարները

Այս խորագրով ֆրանսական “Philosophie” ամսաթերթի 2010 թուականի Փետրուար ամսուայ համարը1 ընթերցողին կը հրամցնէր եւրոպական Ձախի հանրածանօթ կարգ մը մտաւորականներու վերլուծումը՝ սոցիալ-դեմոկրատիայի տարածաշրջանային մասշտապով տագնապին մասին, որուն ամենացայտուն փաստը ոչ միայն սոցիալ-դեմոկրատ կուսակցութիւններու ընտրական իրերայաջորդ ձախողութիւններն են, այլ, մանաւանդ, նոյն այդ կուսակցութիւններու հեռացումը իրենց գաղափարախօսական ակունքներէն՝ 1980ական թուականներու աւարտին եւ լիμերալ ու նէօլիμերալ տնտեսական քաղաքականութիւններու գործադիր, պաշտպան ու ջատագով ըլլալը…

Read more - Ամբողջը →

Վիլհելմ Դիլթայի «Ոգու Մասին գիտությունների» Համակարգի Մեթոդաբանական Արժեքը

Ժամանակակից փիլիսոփայական և հասարակագիտական տեսությունները զարգանում են պոզիտիվիստական-գիտապաշտական և մշակութային-մարդաμանական ուղղվածության հոսանքների միջև տեղի ունեցող սուր պայքարի պայմաններում:

Read more - Ամբողջը →

Արդարության Հաստատումը Լավագույն Քաղաքականությունն է

Վերլուծելով վերջին տասնամյակներին Հայաստանում տեղի ունեցած արմատական հեղաբեկումները՝ հույժ կարևոր է պարզել, թե այդ ամենի արդյունքում ի՞նչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել արդարության վերաբերյալ մարդկանց հիմնարար պատկերացումներում և որքանո՞վ են դրանք համապատասխանում գնահատման՝ բոլորի համար հասկանալի չափանիշներին…

Read more - Ամբողջը →

Ազգային Մտքի Հետազոտության Մեթոդաբանական Հիմքերի Շուրջ

0
15/09/2011

Խորհրդային շրջանում մեզանում հասարակական և հումանիտար գիտությունները, այդ թվում նաև պատմության փիլիսոփայությունը, զարգանում էին մարքսիստական մեթոդաբանության հիման վրա, մինչդեռ մարքսիզմի հիմնադիրներն իրենք ոչ միայն չէին ստեղծել պատմության փիլիսոփայության ամբողջական և ավարտուն մեթոդաբանություն, այլև այդպիսի նպատակ չէին էլ հետապնդել: Նրանց մոտ արելի է գտնել միայն մեթոդաբանական բնույթի առանձին ընդարձակ արտահայտություններ, հատվածներ, որոնք հետագայում ենթարկվելով քաղաքական և գաղափարախոսական զտման, մեզ ներկայացվեցին և պարտադրվեցին իբրև պատմության փիլիսոփայության մարքսիստական տեսություն…

Read more - Ամբողջը →

Էքզեգետիկայից Մինչև Ֆենոմենալոգիա

0
15/06/2011

Գրականագիտությունը որքան հին, նույնքան և նոր գիտություն է, եթե ընդունենք ոչ միայն առարկայի մեթոդաբանական ընդհանրությունը հնագույն էքզեգետիկայի և նորահայտ հերմենևտիկայի հետ, այլև շարունակաբար նորոգվող մեթոդաբանական եղանակների պարագայնությունը։ Հանրագիտարանային բնորոշումը, թե գրականագիտությունը գիտություն է գրականության տեսության ու պատմության, գրական երկի ձևաբանական ու բովանդակային վերլուծության համապարփակ սկզբունքների վերաբերյալ, այնուամենայնիվ, անկարող է միասնական հասկացությամբ ընդգրկել առարկայի ամբողջ բովանդակությունը։

Read more - Ամբողջը →

Եղելություն, Պատմություն և Ազգային Ինքնագիտակցություն

0
15/06/2011

Մարդկության մշակութաստեղծ գործունեության ողջ ընթացքի մեծագույն ձեռքբերումը խոսքն է: Եվ բոլորովին էլ կարևոր չէ, թե մարդու բանական-մշակութաստեղծ լինելը բացատրելու փորձերից (կրոնական, աշխատանքային-էնգելսյան, գենետիկ-կենսաբանական և այլն) ո՛ր տեսակետի կողմնակիցը կարող է լինել յուրաքանչյուր ոք: Կարևոր է հետևյալ ակնառու ճշմարտությունը. գիտակցությունն անգամ անճարակ կլիներ, և մարդկային կեցությունը կզրկվեր իմաստից, եթե չլիներ խոսքը: Մի փոքր էլ չափազանցելով՝ կարող ենք ասել. մարդ տեսակի համար ամեն ինչ սկսվում է խոսքից և ավարտվում խոսքով: Նա է «խոսեցնում» տեղեկություն պարունակող բոլոր օμյեկտները, նաև՝ ապահովում տեղեկատվական բոլոր համակարգերի գոյությունը: Խոսքի անփոխարինելի նշանակությունը ճշտելու համար բավական է միայն մի պահ պատկերացնել, թե ի՞նչ կլինի, եթե այն դադարի գոյություն ունենալ:

Read more - Ամբողջը →