Պատմություն

Արտաշես I-ը եւ Հռոմի քաղաքականությունը Փոքր Ասիայում (մ.թ.ա. 189-179 թթ.)*

Հայ ժողովրդի պատմության մռջ Արտաշես I-ի թագավորումը (մ.թ. ա. 189-160 թթ.) նշանավորվեց կարևորագույն քաղաքական տեղաշարժերով.

Read more - Ամբողջը →

Հայ առեւտրական կապիտալն իբրեւ «Աշխարհ-տնտեսություն»

Եվ արդյունաբերական դարաշրջանի մարտահրավերները*

Read more - Ամբողջը →

Եգիպտոսի Այյուբյան սուլթանության գործոնը Կիլիկյան Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ(1208 -1216թթ.)

Ավելի քան մեկուկես տասնամյակ (1201-1216 թթ.) Հայոց թագավորության և Տրիպոլիսի կոմսության միջև անզիջում պայքար էր ընթանում Անտիոքին (հետևաբար նաև նույնանուն իշխանությանը) տիրելու համար:

Read more - Ամբողջը →

Բագրատունյաց տերության վերականգնումը Աբաս Բագրատունու օրոք*

Աբաս Բագրատունին իր գահակալության առաջին շրջափուլում (929-942 թթ.) կարողացավ արձանագրել էական հաջողություններ, որոնք նրան հնարավորություն տվեցին հավակնելու գերակա կարգավիճակի ողջ Հայաստանում:

Read more - Ամբողջը →

«Նախկին դաշնակցականների»1923թ. հայաստանյան համագումարը

Պատմաքննական վերարժևորումերի լույսի ներքո*

Read more - Ամբողջը →

Հայ-քրդական հարաբերությունները Հայաստանի Առաջին Հանրապետության շրջանում*

Չնայած համերաշխության հաստատման շարունակական փորձերին՝ հայ-քրդական հարաբերություններում մինչ օրս պահպանվում է պատմական խոր արմատներ ունեցող որոշակի անվստահություն, որից դեռևս չեն ձերբազատվել ինչպես հայերը, այնպես էլ քրդերը։

Read more - Ամբողջը →

Պատմությունն ու առասպելը Սինամ թագավորի վիպական կերպարում*

Արևելյան և Արևմտյան Եփրատների միախառնման վայրից հարավ՝ հին Ծոփքի տարածքում գտնվող Կապանի (այժմ՝ Քեբան) շրջանում կատարված պեղումներից (1960-1970-ական թթ.) պարզվեց, որ այստեղ գտնվել է շումերական Ուրուկ-IV մշակույթ (մ.թ.ա. 3500-3100 թթ.)։

Read more - Ամբողջը →

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության խորհրդարանական կառավարման փորձը*

ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված՝ անհրաժեշտություն է առաջացել քննական հայացք նետել մեր անկախության արշալույսին, երբ հայ ժողովուրդն ու նրա ճակատագիրը տնօրինում ՀՅ Դաշնակցությունը Հայաստանի առաջին Հանրապետության երկու գումարման խորհրդարանների միջոցով որդեգրեցին պառլամենտական կառավարման համակարգը (մոդելը):

Read more - Ամբողջը →

Գրիգոր Ապիրատ Մագիստրոս

11-րդ դարի մոռացված մեծ իշխանը*

Read more - Ամբողջը →

Նոմենկլատուրայի ձեւավորումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին*

Բոլշևիկյան միակուսակցական վարչակարգի (ռեժիմի) հաստատման բնորոշ դրսևորումներից մեկը կուսակցական-պետական նոմենկլատուրայի ձևավորումն էր:

Read more - Ամբողջը →