Պատմություն

Քսերքսեսի Վանի արձանագրության Էլամերեն տարբերակը(XV)

0
11/05/2018

Վանում հայտնաբերված այս ոչ մեծ արձանագրությունը պատկանում է Քսերքսես Ա-ին։ Այն հավելալ լույս է սփռում Երվանդական դարաշրջանի Հայաստանի պատմության վրա…

Read more - Ամբողջը →

Տայքի Կենտրոնական եւ Արեւելյան գավառների ազգային նկարագիրը XVI դ. վերջին

0
01/01/2018

Ըստ «Գյուրջիստանի վիլայեթի ընդարձակ հարկացուցակի»*

Read more - Ամբողջը →

Ալեքսանդրետում Անտանտի զորքերի ափհանման խնդիրը(1914 թ. սեպտեմբեր — 1915 թ. մարտ)*

Հետադարձ հայացք նետելով Առաջին աշխարհամարտի սկզբնական փուլում նախագծված, սակայն այդպես էլ չիրականացված Ալեքսանդրետի ծովածոցում Անտանտի զորքերի ափհանման ծրագրի վրա՝ ներկա հրապարակման մեջ նպատակ ունենք բացահայտել այն անկյունա քարային գործոնները, որոնք հաճախ փոխում են մեր պատմության ընթացքը:

Read more - Ամբողջը →

Կառլ Ֆրիդրիխ Լեման — Հաուպտը եւ ուրարտական արքայացանկը

«Երեք Ռուսաներ»-ի խնդրի շուրջ*

Read more - Ամբողջը →

Արտաշես I-ը եւ Հռոմի քաղաքականությունը Փոքր Ասիայում (մ.թ.ա. 189-179 թթ.)*

Հայ ժողովրդի պատմության մռջ Արտաշես I-ի թագավորումը (մ.թ. ա. 189-160 թթ.) նշանավորվեց կարևորագույն քաղաքական տեղաշարժերով.

Read more - Ամբողջը →

Հայ առեւտրական կապիտալն իբրեւ «Աշխարհ-տնտեսություն»

Եվ արդյունաբերական դարաշրջանի մարտահրավերները*

Read more - Ամբողջը →

Եգիպտոսի Այյուբյան սուլթանության գործոնը Կիլիկյան Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ(1208 -1216թթ.)

Ավելի քան մեկուկես տասնամյակ (1201-1216 թթ.) Հայոց թագավորության և Տրիպոլիսի կոմսության միջև անզիջում պայքար էր ընթանում Անտիոքին (հետևաբար նաև նույնանուն իշխանությանը) տիրելու համար:

Read more - Ամբողջը →

Բագրատունյաց տերության վերականգնումը Աբաս Բագրատունու օրոք*

Աբաս Բագրատունին իր գահակալության առաջին շրջափուլում (929-942 թթ.) կարողացավ արձանագրել էական հաջողություններ, որոնք նրան հնարավորություն տվեցին հավակնելու գերակա կարգավիճակի ողջ Հայաստանում:

Read more - Ամբողջը →

«Նախկին դաշնակցականների»1923թ. հայաստանյան համագումարը

Պատմաքննական վերարժևորումերի լույսի ներքո*

Read more - Ամբողջը →

Հայ-քրդական հարաբերությունները Հայաստանի Առաջին Հանրապետության շրջանում*

Չնայած համերաշխության հաստատման շարունակական փորձերին՝ հայ-քրդական հարաբերություններում մինչ օրս պահպանվում է պատմական խոր արմատներ ունեցող որոշակի անվստահություն, որից դեռևս չեն ձերբազատվել ինչպես հայերը, այնպես էլ քրդերը։

Read more - Ամբողջը →