Հավելված

Գարեգին Ա. Հովսեփյան. Երանաշնորհ Հայրապետն ու մեծ գիտնականը

0
11/05/2018

Մաս Ա։ Ուսումնառության տարիները (1877-1897 թթ.)*

Read more - Ամբողջը →

Սուրբ Ղազարի մշտանորոգ լույսը

Մխիթարյան միաբանության՝ Վենետիկում հաստատվելու 300-ամյակի առթիվ*

Read more - Ամբողջը →

Արեւմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին

0
16/07/2017

Մաս ութերորդ: Սասուն պատմաաշխարհագրական մարզը և Բաղեշ (Բիթլիս) քաղաքը

Read more - Ամբողջը →

Արվեստի պատմության ուսումնասիրության ուղղակի մոտեցում1*

Ռոմանական քանդակագործների արվեստի մասին [պրն.] Ֆոսիյոնի գրքի ներածական նախադասությունները կարող են կիրառելի լինել արվեստի պատմության ցանկացած ժամանակաշրջան ուսումնասիրելու համար։

Read more - Ամբողջը →

Սիրարփի Տեր-Ներսիսյանի արվեստաբանական մեթոդը*

Սիրարփի Տեր-Ներսեսյանը (1896-1989) գիտական շրջաններին հայտնի է որպես բյուզանդագետ և, իհարկե, հայագետ-արվեստաբան։

Read more - Ամբողջը →

Արեւմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին

by/հեղինակ[ներ]
0
01/02/2017

Մաս յոթերորդ: Բիթլիսի նահանգի հարավ-արևելյան գավառները*

Read more - Ամբողջը →

Արեւմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին

0
09/11/2016

Մաս վեցերորդ: Բիթլիսի նահանգի հյուսիսային, արևելյան և արևմտյան գավառները*

Read more - Ամբողջը →

Արեւմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին

0
05/08/2016

Մաս հինգերորդ: Բիթլիսի նահանգի Մշո գավառը*

Read more - Ամբողջը →

Արեւմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ Եղեռնի նախօրեին

0
11/05/2016

Մաս չորրորդ։ Էրզրում նահանգի արևելյան և հարավային գավառները*Part four: eastern and southern provinces of Erzurum vilayet

Read more - Ամբողջը →

Արեւմտյան Հայաստանի պատմա-ժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին

0
11/02/2016

Մաս երրորդ: Էրզրում նահանգի կենտրոնական ու արևմտյան գավառները և Էրզրում (Կարին) ու Երզնկա քաղաքները

Read more - Ամբողջը →