Գրախոսություններ

Թագուհի Շիշմանյանի երկերի ժողովածուն

Թագուհի Շիշմանյան (Օրիորդ Մենիկ), Երկեր (աշխատասիրությամբ Ալ. Ա. Մակարյանի), Եր., «Նաիրի» հրատ., 2015, 204 էջ*

Read more - Ամբողջը →

Jean-Paul Demoule, MAIS OÙ SONT PASSÉS LES INDO-EUROPÉENS?

Le mythe d’origine de l’Occident. La librairie du XXIe siècle, Seuil, France 2014, 748 pp.*

Read more - Ամբողջը →

Պատմության պոետիկան եւ պատմական տեքստի հնարավորությունները

Մտորումներ Ալբերտ Ստեփանյանի «Պատմության հետագիծը: Գործք, գրույթ, իմաստ» մենագրության առթիվ*

Read more - Ամբողջը →

Արժեքավոր եւ արդիական աշխատություն*

Պրոֆեսոր Սեդա Գասպարյանի գիրքը նվիրված է մի հարցի քննության, որը հարյուր տարվա հեռավորությունից այսօր էլ չի կորցրել իր արդիականությունը:

Read more - Ամբողջը →

Վերադարձի մեծ խորհուրդը

by/հեղինակ[ներ]
0
05/02/2015

Ara Krikorian. Christapor Mikaëlian et le sultan turc. Le grand defi. Biographie. ‘’Edipol’’, Maisons-Alfort (France), 2014, 302 p.*

Read more - Ամբողջը →

Կարեւոր ներդրում ռազմի պատմության ասպարեզում

Հանրահայտ «Բրիլ» հրատարակչության լույս ընծայած այս երկհատորյակը հարմար առիթ է համառոտ անդրադառնալու ռազմապատմագիտության ոլորտում վերջին երկու-երեք տասնամյակներին արձանագրված զարգացումներին:

Read more - Ամբողջը →

Յաիր Աուրոն, անընդունելի անտարբերություն. Սիոնիզմը եւ Հայոց Ցեղասպանությունը

0
22/07/2014

« Զանգակ» հրատարակչություն, Եր., 2013, 583 էջ*:

Read more - Ամբողջը →

Հայ պատմագրության նոր հարցազրույցը

Պատմության հարցեր-2: Խմբ.՝ Ա. Ստեփանյան, Եր., «Զանգակ-97» հրատարակչություն, 2013, 344 էջ*։

Read more - Ամբողջը →

Անահիտ Աստոյան, Դարի կողոպուտը

Հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում 1914-1923 թթ…

Read more - Ամբողջը →

Վարդան Մատթէոսեան, Գրական-բանասիրական ուսուﬓասիրութիւններ, խմբագիր՝ տոքթ. Արﬔնակ Եղիայեան, Անթիլիաս, Լիբանան, 2009, 663 էջ*

Հայագիտական հանդեսների և սփյուռքահայ մա մուլի էջերում մշտապես առանձնանում են պատմական գիտությունների թեկնածու, գրականագետ, բանասեր, թարգմանիչ, հայագիտության դասախոս, խմբագիր Վարդան Մատթէոսեանի հոդվածները։ Դրանք աչքի են ընկնում հայ գրականության հայտնի ու մոռացված դեմքերի կենսա գրա կան կնճիռների պարզաբանման հետևողական նախանձախնդրությամբ, նրանց գրական վաստակը արժևորելու, անհայտությունից փրկելու ազնիվ մղումով…

Read more - Ամբողջը →