Գրախոսություններ

Ալբերտ Ա. Խառատյան, Արևմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900-1922 թթ.), Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2015, 533 էջ*

Հայ ժողովրդի բացառիկ ճակատագրով է պայմանավորված հայ պարբերական մամուլի պատմական դերն ու նշանակությունը:

Read more - Ամբողջը →

Թագուհի Շիշմանյանի երկերի ժողովածուն

Թագուհի Շիշմանյան (Օրիորդ Մենիկ), Երկեր (աշխատասիրությամբ Ալ. Ա. Մակարյանի), Եր., «Նաիրի» հրատ., 2015, 204 էջ*

Read more - Ամբողջը →

Jean-Paul Demoule, MAIS OÙ SONT PASSÉS LES INDO-EUROPÉENS?

Le mythe d’origine de l’Occident. La librairie du XXIe siècle, Seuil, France 2014, 748 pp.*

Read more - Ամբողջը →

Պատմության պոետիկան եւ պատմական տեքստի հնարավորությունները

Մտորումներ Ալբերտ Ստեփանյանի «Պատմության հետագիծը: Գործք, գրույթ, իմաստ» մենագրության առթիվ*

Read more - Ամբողջը →

Արժեքավոր եւ արդիական աշխատություն*

Պրոֆեսոր Սեդա Գասպարյանի գիրքը նվիրված է մի հարցի քննության, որը հարյուր տարվա հեռավորությունից այսօր էլ չի կորցրել իր արդիականությունը:

Read more - Ամբողջը →

Վերադարձի մեծ խորհուրդը

by/հեղինակ[ներ]
0
05/02/2015

Ara Krikorian. Christapor Mikaëlian et le sultan turc. Le grand defi. Biographie. ‘’Edipol’’, Maisons-Alfort (France), 2014, 302 p.*

Read more - Ամբողջը →

Կարեւոր ներդրում ռազմի պատմության ասպարեզում

Հանրահայտ «Բրիլ» հրատարակչության լույս ընծայած այս երկհատորյակը հարմար առիթ է համառոտ անդրադառնալու ռազմապատմագիտության ոլորտում վերջին երկու-երեք տասնամյակներին արձանագրված զարգացումներին:

Read more - Ամբողջը →

Յաիր Աուրոն, անընդունելի անտարբերություն. Սիոնիզմը եւ Հայոց Ցեղասպանությունը

0
22/07/2014

« Զանգակ» հրատարակչություն, Եր., 2013, 583 էջ*:

Read more - Ամբողջը →

Հայ պատմագրության նոր հարցազրույցը

Պատմության հարցեր-2: Խմբ.՝ Ա. Ստեփանյան, Եր., «Զանգակ-97» հրատարակչություն, 2013, 344 էջ*։

Read more - Ամբողջը →

Անահիտ Աստոյան, Դարի կողոպուտը

Հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում 1914-1923 թթ…

Read more - Ամբողջը →