Գրախոսություններ

Աշոտ Պետրոսեան, Մեծն Շահեն, Եր., Հեղինակային Հրատ., 2011, 732էջ

Անցյալ դարավերջի Արցախյան գոյամարտում նվաճված պատմական հաղթանակի մեջ չափազանց կարևոր է Շահումյանի շրջանի և Գետաշենի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանական մարտերի դերն ու նշանակությունը, որոնցում ծանրակշիռ ներդրում է ունեցել պետական, քաղաքական և ռազմական գործիչ Շահեն Մեղրյանը…

Read more - Ամբողջը →

Արժեքավոր և Այժմեական Ժողովածու

0
15/06/2011

Վերջին տարիներին հայ և օտար պատմագիտության մեջ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում այն իրողության վրա, որ հայերի բնաջնջման իթթիհատականների քաղաքականությունը Օսմանյան կայսրության կողմից պաշտոնապես դատապարտվել է դեռևս 1919-1922 թթ. ռազմական արտակարգ ատյաններում կայացած 60-ից ավելի դատավարությունների և դրանց արդյունքում ընդունված դատավճիռների միջոցով:

Read more - Ամբողջը →

Նիւթեր Հ.Յ.Դաշնակցութեան Պատմութեան Համար, Է. Հատոր

0
15/03/2011

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի որոշումով հրատարակուող սոյն մատենաշարի հերթական հատորին տպագրութիւնը իրականացուած է «Փիւնիկ» հիմնադրամի միջոցով: Մատենաշարի Ե.եւ Զ. հատորներուն նման, գրախօսուող հատորը հրատարակութեան պատրաստած, ծանօթագրած ու խմբագրած է վաստակաշատ մտաւորական Երուանդ Փամպուքեանը: Կ’արժէ անմիջաէս շեշտել, թէ փաստաթուղթերուն մեծագոյն մասը այս հատորով առաջին անգամ կը դրուի գիտական շրջանառութեան մէջ…

Read more - Ամբողջը →

Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմություն» Երկի Անգլերեն Թարգմանությունը. համարժեքության Հարցեր

The paper deals with the study of the English translation of “History of Armenia” by Movses Khorenatsi — a unique monument of the 5th century historical literature the adequate translation of which is of crucial importance as far as the interpretation of Armenian historical, national, cultural and linguistic identities are concerned at the international arena. […]

Read more - Ամբողջը →

Հայ Ժողովրդական Հեքիաթների Գրառման եւ Գիտական Հրատարակության Շուրջ

Read more - Ամբողջը →

«Սարոյեանի Ճշմարտութեան Ետեվից». Գլխ. Խմբագիր՝ Սուրէն Դանիէլեան

0
15/12/2009
Read more - Ամբողջը →