Գրախոսություններ

Նիւթեր Հ.Յ.Դաշնակցութեան Պատմութեան Համար, Է. Հատոր

0
15/03/2011

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի որոշումով հրատարակուող սոյն մատենաշարի հերթական հատորին տպագրութիւնը իրականացուած է «Փիւնիկ» հիմնադրամի միջոցով: Մատենաշարի Ե.եւ Զ. հատորներուն նման, գրախօսուող հատորը հրատարակութեան պատրաստած, ծանօթագրած ու խմբագրած է վաստակաշատ մտաւորական Երուանդ Փամպուքեանը: Կ’արժէ անմիջաէս շեշտել, թէ փաստաթուղթերուն մեծագոյն մասը այս հատորով առաջին անգամ կը դրուի գիտական շրջանառութեան մէջ…

Read more - Ամբողջը →

Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմություն» Երկի Անգլերեն Թարգմանությունը. համարժեքության Հարցեր

The paper deals with the study of the English translation of “History of Armenia” by Movses Khorenatsi — a unique monument of the 5th century historical literature the adequate translation of which is of crucial importance as far as the interpretation of Armenian historical, national, cultural and linguistic identities are concerned at the international arena. […]

Read more - Ամբողջը →

Հայ Ժողովրդական Հեքիաթների Գրառման եւ Գիտական Հրատարակության Շուրջ

Read more - Ամբողջը →

«Սարոյեանի Ճշմարտութեան Ետեվից». Գլխ. Խմբագիր՝ Սուրէն Դանիէլեան

0
15/12/2009
Read more - Ամբողջը →