Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմություն» Երկի Անգլերեն Թարգմանությունը. համարժեքության Հարցեր

The paper deals with the study of the English translation of “History of Armenia” by Movses Khorenatsi — a unique monument of the 5th century historical literature the adequate translation of which is of crucial importance as far as the interpretation of Armenian historical, national, cultural and linguistic identities are concerned at the international arena. […]

Read more - Ամբողջը →

Հայ Ժողովրդական Հեքիաթների Գրառման եւ Գիտական Հրատարակության Շուրջ

Read more - Ամբողջը →

«Սարոյեանի Ճշմարտութեան Ետեվից». Գլխ. Խմբագիր՝ Սուրէն Դանիէլեան

0
15/12/2009
Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները.- Գարեգին Նժդեհի Դատական Գործը

Read more - Ամբողջը →

Արեվմտյան Հայաստանի Վերաշինության Խնդիրը 1915-1917թթ.- Մուշեղ Թումանյանի 1915թ. Մայիսի 26ի Նամակ-Զեկուցագիրը Ալաշկերտի Հայության Վիճակի Մասին

0
15/12/2009
Read more - Ամբողջը →

Քրիստափոր Միքայելյանի Հետքերով.- Ցարական Ոստիկանության Դեպարտամենտի Հատուկ Բաժնի 1905 Թվականի Թղթածրարը

Read more - Ամբողջը →

«ՎԷՄ»-ի 2009 թ. Հրապարակումների Մատենագիտական Ցանկ

1
15/12/2009
Read more - Ամբողջը →

Մատենագիտություն (1933-1939)

by/հեղինակ[ներ]
0
28/01/2009

Ավելի քան 200-ամյա հայ մամուլի պատմության ընթացքում հասարակական
քաղաքական ուղղվածության պարբերականների թիվն այն քան էլ մեծ չէ, իսկ ահա
գիտականլուրջ արժեք ու նեցող հանդեսները կարելի է մատների վրա հաշվել:

Read more - Ամբողջը →

by/հեղինակ[ներ]
0
28/03/1999
Read more - Ամբողջը →