Archive for Մարտի, 2010

Բովանդակություն (Թիվ 2010-1)

0
25/03/2010

«ՎԷՄ»-ի 2011 տարվան թիւ 1-ի բովանդակություն ( հունվար — մարտ 2010 )

Read more - Ամբողջը →

ՍԵՊԸ ՍԵՊՈՎ ԵՆ ՀԱՆՈՒՄ*

0
25/03/2010

Հայաստանի Հանրապետության վերադարձը միջազգային քաղաքակա-նության թատերաբեմ հանգեցրել է նրան, որ Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրը աննկատ կերպով դարձել է միջազգային քաղաքականության առաջադրանքներից մեկը:

Read more - Ամբողջը →

Թուրքիայի միջազգային-իրավական պատասխանատվության հիմնախնդիրը

Ամփոփում և առաջարկներ*

Read more - Ամբողջը →

Քաղաքակրթական հավասարակշռության հիմնախնդիրը Մեծ Հայքում

Մաս երկրորդ. արտահանրութային քաղաքակրթական հոմեոստասիսը. Տիգրան II*

Read more - Ամբողջը →

Հայկական տեղանունների թուրքացման քաղաքականությունը Օսմանյան կայսրությունում եւ հանրապետական Թուրքիայում

Էնվեր փաշայի 1916թ. հունվարի 5-ի հրամանագիրը *

Read more - Ամբողջը →

Մեծ Եղեռնի վերհուշը Վահագն Դավթյանի պոեզիայում*

Խորհրդահայ գրականության մեջ Մեծ եղեռնի գեղարվեստական իմաստավորման խնդիրը տասնամյակներ շարունակ բախվում էր ամբողջատիրական վարչակարգի հարուցած արգելքներին…

Read more - Ամբողջը →