Archive for Դեկտեմբերի, 2012

Հայ մտքի հետազոտության մեթոդաբանական ուղենիշերը*

0
26/12/2012

Հայ մտքի պատմության ուսումնասիրության խնդիրը մեզանում այսօր հայտնվել է կրկնակի փակուղու մեջ, որը յուրահատուկ «մութ թունել» է հիշեցնում. այն մի կողմից՝ դեռևս շատ հեռու է համաշխարհային պատմագիտության մեջ հաստատված ինտելեկտուալ պատմության գիտական չափորոշիչներից, մյուս կողմից՝ շարունակում է անհաղորդ մնալ ազգային մտքի հետազոտության ավանդույթներին։

Read more - Ամբողջը →

Նիկողայոս Ադոնցի հրապարակախոսական ժառանգությունը*

by/հեղինակ[ներ]
0
26/12/2012

Երևանում` Գալուստ Գյուլբենկան հիմարկության մեկենասությամբ, հրապարակվել է Նիկողայոս Ադոնցի երկերի Զ հատորը, որն ընդգրկում է ականավոր պատմաբանի հրապարակախոսական ժառանգությունը։ Հատորում զետեղված է 32 միավոր հոդված և նյութ, որոնցից 16-ը լույս է տեսնում առաջին անգամ:

Read more - Ամբողջը →

Սայաթ — Նովայի քնարերգությունը

Միջնադարի ժամանակային, տարածական և արժեքային համադրումներում*

Read more - Ամբողջը →

Ազգային ինքնության հաստատման Վազգեն Շուշանյանի բանաձեւը

0
26/12/2012

«Գարնանային սիրո հեզ նամակներ» վիպակում*

Read more - Ամբողջը →

Աղվերանյան ընթերցումներ. «Իրավիճակը եւ զարգացման միտումները Մերձավոր Արեւելքում»*

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի և Ռուսաստանի Ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի (այսուհետ` ՌՌՀԻ) միջև ստորագրված գիտական համագործակցության մասին համաձայնագրի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն` 2012 թ. հոկտեմբերի 10-ին Արևելագիտության ինստիտուտը և ՌՌՀԻ-ն Աղվերանում կազմակերպեցին «Իրավիճակը և զարգացման միտումերը Մերձավոր Արևելքում» խորագիրը կրող գիտական սեմինար:

Read more - Ամբողջը →

«Ադրբեջան» աշխարհագրական հասկացության սահմանները

Օսմանյան քարտեզներում, հանրագիտարանային նշանակության հրատարակություններում և դասագրքերում*

Read more - Ամբողջը →

Երիտասարդ պատմաբանների գիտական նստաշրջան

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմկոս Վլադիմր Բարխուդարյանի ծննդյան 85-ամյակի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Հայկական լեռնաշխարհի էթնիկական անվանումների եւ տեղանունների ստուգաբանություն

Հյուսիսարևմտյան հատվածի և սահմանամերձ գոտու քննության փորձ

Read more - Ամբողջը →

«Հայկական հարցի քաղաքական լուծման մասին» բանաձեւի դասերը

Եվրոպական խորհրդարանի 1987 թ. հունիսի 18-ի որոշման 25-ամյակի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Էդվարդ Միրզոյան. մարդն ու գործը

Բացառիկ անհատի և մեծ կոմպոզիտորի հիշատակին*

Read more - Ամբողջը →