Archive for Մարտի, 2013

Բովանդակություն (Թիվ 2013-1)

0
28/03/2013

«ՎԷՄ»-ի 2013 տարվան թիւ 1(41)-ի բովանդակություն (հունվար-մարտ 2013)

Read more - Ամբողջը →

Ղարաբաղյան շարժման 25-ամյակի հաշվեկշիռը*

0
28/03/2013

1988 թ. փետրվարին սկսված Ղարաբայան շարժումը 1990-ականների սկբներից փոխակերպվելով Հայաստանի երրորդ Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ձևավորման զուգահեռ գործ-ընթացների` իր գաղափարներն ու նպատակները փոխանցեց ազգերի մրցակցության ու համագործակցության համաշխարհային թատերաբեմում հայությանը ներկայացնող պետական կարգավորումներին:

Read more - Ամբողջը →

Ցավալի եւ անժամանակ կորուստ

0
28/03/2013

Հայրենական գիտությունը ծանր և անփոխարինելի կորուստ կրեց: Կյանքից անժամանակ հեռացավ հայագիտության mծ երախտավոր, ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Բաբկեն Հարությունի Հարությունյանը (ծնվ.` 1941 թ.)

Read more - Ամբողջը →

Ցեղասպանության զոհի բարդույթի հաղթահարումը ղարաբաղյան շարժման տարիներին*

Ցեղասպանության սարսափները վերապրած ցանկացած էթնիկ ընդհարուրություն ժամանակի ընթացքում բախվում է իր համար նոր և անսովոր երևույթների, որոնց թվին է պատկանում ցեղասպանության «զոհի բարդույթը»։ Մեզանում այն ունեցել է ինչպես անձնական, ընտանեկան, նույնպես և հասարակական դրսևորումներ ու առանձնահատկություններ ինչպես նոր ձևավորված Սփյուռքում, այնպես էլ Խորհրդային Հայաստանում։

Read more - Ամբողջը →

Կնոջ կերպարի արտացոլումն իրանական կերպարվեստում*

Արվեստի գործերում, հատկապես կերպարվեստում արտացոլված կնոջ կերպարի վերաբերյալ գիտական քննարկումերը ցույց են տվել, որ տարբեր մշակույթներում դեպի կինն ուղղված հայացքը սերում է տվյալ մշակույթի կամ դավանանքի մջ իշխող աշխարհայացքից

Read more - Ամբողջը →

Ճշտումներ

by/հեղինակ[ներ]
0
28/03/2013

«Վեմ» Հանդեսի 2012 թ., հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, N 4 (40)-ում տպագրված` Կարեն Հ. Խանլարյանի «Ադրբեջան» աշխարհագրական հասկացության սահմանումերը» հոդվածում «Arial Unicode» տառատեսակին անցնելու պատճառով, տեղ են գտել տեխնիկական վրիպակներ….

Read more - Ամբողջը →

Իսկ գործնական օգնությո՞ւն…*

Պատասխան ՀՅԴ պատմության խորհրդային կեղծարարներին*

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության1918-1920 թթ. Պատմության Վավերագրերը*

by/հեղինակ[ներ]
0
28/03/2013

Մաս երկրորդ: Կուսակցության քաղաքական, կազմակերպական և քարոզչական աշխատանքներն անկախ Հայաստանում

Read more - Ամբողջը →

Գոյականի համադրական բարդությունների կաղապարներ*

0
28/03/2013

Համադրական են կոչվում մեկից ավելի հիմնական ձևույթների կամ բառ-բաղադրիչների միացությամբ կազմված բարդությունները, որոնք, ի տարբերություն վերլուծական բարդությունների, բաղադրիչ ների ավելի սերտ միասնություն են կազմում և լեզվում գործածվում են իբրև միակ ամբողջություն` միաձույլ բառային միավորներ:

Read more - Ամբողջը →

Անգլիագիր հայ գրողի կենսագրության հայելին*

0
28/03/2013

Այս ստեղծագործությունը Լ.-Զ. Սյուրմելյանի երկրորդ վեպն է, որ թեև գրվել է 1945-ին հաջորդած չորս տարիներում և տպագրվել է 1950 թվականին, սակայն իր նախորդ` «Ձեզ եմ դիմում, տիկնայք և պարոնայք» վեպի նման հայ ընթերցողին մատչելի է դարձել բավական ուշացումով` ավելի քան կես դար հետո` 2005 թվականին

Read more - Ամբողջը →