Archive for Հուլիսի, 2014

Բովանդակություն (Թիվ 2014-2)

by/հեղինակ[ներ]
0
22/07/2014

«ՎԷՄ»-ի 2014 տարվան թիւ 2(46) բովանդակություն (ապրիլ — հունիս 2014)

Read more - Ամբողջը →

Օբյեկտիվիստական պատմաճանաչողության փակուղայնությունը*

0
22/07/2014

Անկախ պետականության գոյության պայմաններում անգամ մեր հետազոտողների գերակշռող մասի աշխարհընկալումը շարունակում է հիմնվել…

Read more - Ամբողջը →

Պատմության գաղափարը Յոհան Դրոյզենից մինչեւ Ռոբին Քոլինգվուդ

Մաս առաջին։ Յոհան Դրոյզենը և նրա «Իստորիկան»*

Read more - Ամբողջը →

Մեծ Հայքի Տայք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի*

Աշխարհացույցյան Տայք աշխարհի ձևավորման գործնթացի ուսումնասիրությունը լույս է սփռում Մեծ Հայքի պատմության մի շարք ութ էջերի վրա, որոնց պարզաբանումն հույժ կարևորություն ունի հայագիտության համար..

Read more - Ամբողջը →

Հրանտ Մաթեւոսյանի «Տաշքենդ» վիպակը

Տիպաբանական զուգահեռներ*

Read more - Ամբողջը →

Ինչո՞ւ չապաշխարեց Հայդեգերը*

Քսաներորդ դարի մեծագույն փիլիսոփաներից մեկի՝ Մարտին Հայդեգերի`
նացիոնալ-սոցիալիզմի հետ առնչությունների մասին հարյուրավոր գրքեր են գրվել…

Read more - Ամբողջը →

Հովսեփ Օրբելին եւ Արցախի խաչքարային պատկերաքանդակի հետազոտության խնդիրը*

Արցախի խաչքարային պատկերաքանդակը խաչքարային մշակույթի ամենաառանձնահատուկ դրսևորումներից մեկն է…

Read more - Ամբողջը →

969-1092 թթ. թողարկված բյուզանդական անանուն ֆոլիսները եւ դրանց շրջանառությունը Հայաստանում*

Բյուզանդական դրամական համակարգում առանձնանում է պղնձե դրամների՝
ֆոլիսների բացառիկ մի շարք, որը թողարկվել է 969-1092 թթ. ընկած ժամանակահատ վածում և մասնագիտական գրականության մեջ հայտնի է անանուն ֆոլիսներ
անվամբ:

Read more - Ամբողջը →

Իսլամացումը իբրեւ վերապրում եւ անհետացում*

Բռնի կրօնափոխութիւնը, այս պարագային՝ բռնի իսլամացումը, սեփական կրօնքէն օ տար կրօնքին պարտադիր անցքը, դէպի հոն մղումը՝ կապուած են անձնական ու հաւաքական դժուարութիւններու (դժգոհութեան, զայրոյթի, ամօթի) հետ, որովհետև շատ բարդ և բազմամա կարդակ գործողութիւններ են անոնք…

Read more - Ամբողջը →

Հովհաննես Օձենցին` «Կանոնագիրք Հայոց» խմբագիր*

Հովհաննես Օձնեցու հայրապետության շրջանը (717-728) նշանավորվեց Հայոց եկեղեցու վանքում բարեփոխումների մեկնարկով..

Read more - Ամբողջը →