Archive for Փետրվարի, 2015

Բովանդակություն (Թիվ 2014-4)

by/հեղինակ[ներ]
0
05/02/2015

«ՎԷՄ»-ի 2014 տարվան թիւ 4(48) բովանդակություն (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 2014)

Read more - Ամբողջը →

Առերեսումների տարին*

0
05/02/2015

Թեև 2015 թվականը մեր քաղաքական օրակարգում ամրագրվել է որպես ազգային մեծագույն ողբերգության՝ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելից, բայց մինչ օրս փաստորեն անորոշ են մնում անցյալի ու ներկայի այդ մեծ առերեսման սպասումներից բխող անելիքներն ու ակնկալիքները։

Read more - Ամբողջը →

Պատմության գաղափարը Յոհան Դրոյզենից մինչեւ Ռոբին Քոլինգվուդ

Մաս երկրորդ։ Էռնստ Բերնհայմը և հոգեֆիզիկական պատճառականության սկզբունքը*

Read more - Ամբողջը →

Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն կառքերի եւ կառամարտիկների մասին

Վաղուց է պատմաբանների և հնագետների կողմից բացահայտվել այն իրողութ յունը, որ Առաջավոր Ասիան է եղել անվավոր փոխադրամիջոցների՝ սայլերի և մարտա կառքերի հայրենիքը…

Read more - Ամբողջը →

Աշոտ Երկաթի դարաշրջանը

Մաս առաջին. Հայոց թագավորության պահպանման հիմնախնդիրը*

Read more - Ամբողջը →

Մեկնություն Գր.Նարեկացու «Յարութեան» տաղի*

Գր. Նարեկացու «Յարութեան» տաղը (« Սայլն այն իջանէր ի լեռնէն ի Մասեաց» սկսվածքով) միակն է բանաստեղծի տաղերից, որը հեղինակը չի ընդգրկել իր Գանձա տետրում, հետագայում ևս այն չի ներառվել Գանձարանի մեջ…:

Read more - Ամբողջը →

Շահ — Աբասը եւ Նոր Ջուղայի հայերը

Էլջին Գրոսքլոուսի «Կարմելիտը» վեպում*

Read more - Ամբողջը →

Նախասկզբի հարցադրումից մինչեւ հոգու փրկության գաղափարը

Հին հունական փիլիսոփայության գոյաբանա- իմացաբանական խնդրակարգի Կունո Ֆիշերի վերակառուցման հետքերով*

Read more - Ամբողջը →

Սելիմի քարավանատան պեղումների արդյունքները*

Սելիմի հյուրատունը Հայաստանի միջնադարյան այն եզակի քարավանատներից է, որ մեզ է հասել կանգուն վիճակով..:

Read more - Ամբողջը →

Ժանրի հետազոտության մշակութաբանական հայեցակետը

Ըստ Մ. Բախտինի և Յու. Տինյանովի ու սումանասիրությունների*

Read more - Ամբողջը →