Archive for Մայիսի, 2015

Բովանդակություն (Թիվ 2015-1)

by/հեղինակ[ներ]
0
01/05/2015

«ՎԷՄ»-ի 2015 տարվան թիւ 1(49) բովանդակություն (հունվար-մարտ 2015)

Read more - Ամբողջը →

Եղեռնի հիշողությունը գլոբալացող աշխարհում*

0
01/05/2015

Թեև 2015 թվականը մեր քաղաքական օրակարգում ամրագրվել է որպես ազգային մեծագույն ողբերգության՝ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելից, բայց մինչ օրս փաստորեն անորոշ են մնում անցյալի ու ներկայի այդ մեծ առերեսման սպասումներից բխող անելիքներն ու ակնկալիքները։

Read more - Ամբողջը →

«Բաց հերմենեւտիկայի» խնդրակարգը եւ Վ.Դիլթայի հերմենեւտիկայի հայեցակարգը*

Վիլհելմ Դիլթայը (1833-1911 թթ.) իր գիտական հետաքրքրություններով և ըստ այդմ` իր ստեղծագործություններում ընտրված գիտական թեմաների խնդրակարգերի ու կատարումի քննախոհական մշակումներով և իսկության բացահայտումներով ներկայանում է որպես մշակույթի պատմաբան, փիլիսոփայության պատմության մեջ «կյանքի փիլիսոփայության» ակադեմիական ուղղությունը ներկայացնող մտածող, իսկ հումանիտար գիտությունների մեթոդաբանության վերաբերյալ խորհրդածություններում նաև՝ փիլիսոփայական հերմենևտիկայի տեսաբան:

Read more - Ամբողջը →

Աշոտ Երկաթի դարաշրջանը

Մաս երկրորդ: Հայոց թագավորության վերահաստատումը*

Read more - Ամբողջը →

Ձայնի ալյուզիան շշուկներում

Ըստ ռումինահայ գրող Վարուժան Ոսկանյանի «Շշուկների մատյան» վեպի*

Read more - Ամբողջը →

Նորակազմությունները Առաքել Սյունեցու «Ադամգրքում»

Դրախտից դժոխք, ապա վերստին դրախտ ճանապարհին*

Read more - Ամբողջը →

«Լինել» հայերեն

Մարտին Հայդեգերի «Գոյություն և ժամանակ» աշխատության մի քանի առանցքային եզրերի հայերեն թարգմանության խնդրի շուրջ*

Read more - Ամբողջը →

Հայոց ցեղասպանության հարցը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության ուղեծրում*

0
01/05/2015

Վերջին տասնամյակների ընթացքում մջազգային հարաբերությունների համակարգում տեղի ունեցած նշանակալի զարգացումերից մկը Ասիական-խաղաղօվկիանոսյան ողջ տարածաշրջանի (ԱԽՕՏ) և, հատկապես, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության տնտեսական և քաղաքական կշռի ու դերակատարության բարձրացման իրողությունն է:

Read more - Ամբողջը →

Աղանդների աշխարհաքաղաքական բնութագիրը*

Աղանդների աշխարհաքաղաքական ուսումնասիրության կարևորությունը բացատրվում է հատկապես հետևյալ իրողություններով

Read more - Ամբողջը →

Երվանդ Քոչար. համակ խոնարհում*

Նրա ոչ խոշոր մարմնը ֆրանսիական մայրաքաղաքի անցորդների խտության մեջ լարված է, ինչպես թռչնի թևը

Read more - Ամբողջը →