Archive for Նոյեմբերի, 2015

Բովանդակություն (Թիվ 2015-3)

by/հեղինակ[ներ]
0
05/11/2015

«ՎԷՄ»-ի 2015 տարվան թիւ 3(51) բովանդակություն (հուլիս-սեպտեմբեր 2015)

Read more - Ամբողջը →

Թուրք-քրդական դիմակայությունը եւ Արեւմտյան Հայաստանի ճակատագիրը*

0
05/11/2015

Տարածաշրջանում անկասելիորեն առաջ ընթացող աշխարհաքաղաքական տեղաշարժերի ազդեցությամբ Թուրքիայում վերսկսված քրդական զինյալ պայքարը վկայում է, որ Հայոց ցեղասպանության իրականացման միջոցով բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի ճակատագիրը մինչ օրս չի վճռահատվել։

Read more - Ամբողջը →

Վեց դրույթ նարատիվիստական պատմության փիլիսոփայության մասին

Ֆրանկ Ռ. Անկերսմիթ (Գրոնինգեն)
Առաջաբան*

Read more - Ամբողջը →

Գրիգոր Ապիրատ Մագիստրոս

11-րդ դարի մոռացված մեծ իշխանը*

Read more - Ամբողջը →

Նոմենկլատուրայի ձեւավորումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին*

Բոլշևիկյան միակուսակցական վարչակարգի (ռեժիմի) հաստատման բնորոշ դրսևորումներից մեկը կուսակցական-պետական նոմենկլատուրայի ձևավորումն էր:

Read more - Ամբողջը →

Կոստան Զարյանի «Նաւը լերան վրայ» վեպը*

0
05/11/2015

Կոստան Զարյանի եթե չասենք ողջ գրականությունը, ապա նրա մեծագույն մասը ուղղված է եղել իր ժողովրդի ինքնության խորքերի մեջ ներթափանցմանն ու ճանա չողությանը, հոգեկան կառուցվածքի բացահայտմանը, հայ մարդու ազգային գիտակցության ձևավորմանն ու հաստատմանը, վերջապես՝ հայ ժողովրդի հավաքական գի տակցության բյուրեղացմանը:

Read more - Ամբողջը →

Հայկական եւ հնդեւրոպական երկբարբառային համակարգերը

Տարաժամանակյա տիպաբանության փորձ*

Read more - Ամբողջը →

Ժանրի խնդիրը արվեստում

Ժանրի տարբերակման չափանիշներն ու հիմքերը*

Read more - Ամբողջը →

Նոր գտածոներ Արցախի երկաթեդարյան մշակույթի վերաբերյալ*

0
05/11/2015

Քարի գեղարվեստական մշակումը Հայկական լեռնաշխարհում հազարամյակների պատմություն ունի: Մեզ հայտնի են զանազան մենհիր- գրական կոթողներ, վիշապ կոթողներ, ֆալոսատիպ կոթողներ, ուրարտական արձանագրական կոթողներ, մարդակերպ կոթողներ, սահմանաքարեր և այլն:

Read more - Ամբողջը →

1921թ. փետրվարի 14-18-ի իրադարձությունները Երեւանի Կենտրոնական բանտում

Նոր մանրամասներ Հայհեղկոմ ոճրագործությունների վերաբերյալ*

Read more - Ամբողջը →