Archive for Փետրվարի, 2016

Բովանդակություն (Թիվ 2015-4)

by/հեղինակ[ներ]
0
11/02/2016

«ՎԷՄ»-ի 2015 տարվան թիւ 4(52) բովանդակություն (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 2015)

Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցությունը եւ Հայաստանի քաղաքակրթական առաքելությունը*

0
11/02/2016

ՀՅ Դաշնակցության 125-ամյակի հանդիսությունները ոչ միայն կուսակցության անցած դժվարին ու բարդ ճանապարհին արձանագրված ձեռքբերումների ամփոփման առիթ էին, այլև մինչ օրս դեռևս անկատար մնացած նպատակների նորովի իմաստավորման հնարավորություն։

Read more - Ամբողջը →

Անհրաժեշտության եւ պատահականության հերթագայությունը լեզվում*

Անկախ իր կամքից գոյություն ունեցող աշխարհը իրերի բազմություն է: Բազմության մեջ իրերի միջև որոշակի հարաբերություններ են գործում՝ իրենց հերթին առաջ բերելով իրադարձություններ:

Read more - Ամբողջը →

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության խորհրդարանական կառավարման փորձը*

ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված՝ անհրաժեշտություն է առաջացել քննական հայացք նետել մեր անկախության արշալույսին, երբ հայ ժողովուրդն ու նրա ճակատագիրը տնօրինում ՀՅ Դաշնակցությունը Հայաստանի առաջին Հանրապետության երկու գումարման խորհրդարանների միջոցով որդեգրեցին պառլամենտական կառավարման համակարգը (մոդելը):

Read more - Ամբողջը →

Հենրիկ Էդոյան. Բանաստեղծը, տեսաբանն ու մշակութաբանը

Ծննդյան 75-ամյակի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Հովհան Որոտանցու բնազանցական-գոյաբանական հայացքները

Ծննդյան 700-ամյակի առիթով*Armenian Medieval theologian and philosopher Hovhan Vortnetsy’s (1315-1388) metaphysical and ontological views on the existence of God, monotheism, divine names, God and the world, creation and providence…

Read more - Ամբողջը →

Ռումինահայ սրբանկարիչ Հայկ սարկավագ Ազարյանի արվեստը*

0
11/02/2016

Ներկա աշխատանքը նպատակ ունի քննելու սրբանկարիչ Հայկ սարկավագ Ազարյանի վերջին տարիների առանձին ստեղծագործությունները հայ և համաշխարհային գեղանկարչության լույսի ներքո, ինչը թույլ կտա հասկանալ ժամանակակից սրբանկարչության զարգացման միտումները հայ իրականության մեջ:

Read more - Ամբողջը →

Նապոլեոն Բոնապարտը եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը

0
11/02/2016

Ընդդեմ մեծ տերությունների եվրոպական համերաշխության*

Read more - Ամբողջը →

«Խուկկանայի պայմանագիրը» որպես Հայաստանի պատմության դիվանագիտական փաստաթուղթ*

Սուպպիլուլիումա I-ը (մ.թ.ա. մոտ 1350-1322 թթ.) Խաթթիի ամենանշանավոր արքաներից և Հին Արևելքի ամենատաղանդավոր քաղաքական ու ռազմական գործիչներից մեկն էր: Նրա օրոք սկսվում է Խաթթիի նոր վերելքը, ուստի այդ արքային կարելի է համարել նաև նոր խեթական տերության հիմնադիրը։

Read more - Ամբողջը →

Գերմանիայի Արտաքին գործոց նախարարութեան խուսանավումները

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հարցում*

Read more - Ամբողջը →