Archive for Մայիսի, 2016

Բովանդակություն (Թիվ 2016-1)

by/հեղինակ[ներ]
0
11/05/2016

«ՎԷՄ»-ի 2016 տարվան թիւ 1(53) բովանդակություն (հունվար — մարտ2016)

Read more - Ամբողջը →

Վտանգի զգացողությունը*

0
11/05/2016

Վէմ-ի ներկա Խմբագրականը ապրիլի 1-ի լույս 2-ին սկիզբ առած դրամատիկ իրադարձություններից առաջ և հետո մեզանից յուրաքանչյուրին բաժին ընկած ճակատագրի հարազատ հայելին է։ Նրա առաջին մասն էջադրվել է նախքան Ղարաբաղյան ճակատում սկիզբ առած ռազմական գործողությունները, իսկ երկրորդ մասը շարադրվել է դրանցից 10 օր անց։

Read more - Ամբողջը →

Հայդեն Ուայթի մետապատմության գաղափարը

Լեզվաբանական շրջադարձի համատեքստում*[/lang_y]

Read more - Ամբողջը →

Եկեղեցին Գրիգոր Նարեկացու հոգեւոր տաղերում*

Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին Սուրբ գրքում և հոգևոր գրականության մեջ հաճախ ներկայացվել է այլաբանորեն` նշանական խոսքով, և, բնականաբար, եկեղեցի հասկացության համար գործածվել են բառեր, որոնք հետագայում վերածվել են եկեղեցու նշանակների, խորհրդա նշանների:

Read more - Ամբողջը →

Հայ-քրդական հարաբերությունները Հայաստանի Առաջին Հանրապետության շրջանում*

Չնայած համերաշխության հաստատման շարունակական փորձերին՝ հայ-քրդական հարաբերություններում մինչ օրս պահպանվում է պատմական խոր արմատներ ունեցող որոշակի անվստահություն, որից դեռևս չեն ձերբազատվել ինչպես հայերը, այնպես էլ քրդերը։

Read more - Ամբողջը →

Պատմությունն ու առասպելը Սինամ թագավորի վիպական կերպարում*

Արևելյան և Արևմտյան Եփրատների միախառնման վայրից հարավ՝ հին Ծոփքի տարածքում գտնվող Կապանի (այժմ՝ Քեբան) շրջանում կատարված պեղումներից (1960-1970-ական թթ.) պարզվեց, որ այստեղ գտնվել է շումերական Ուրուկ-IV մշակույթ (մ.թ.ա. 3500-3100 թթ.)։

Read more - Ամբողջը →

Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները»*

«Կհիշեմ գարնան առավոտները, երբ այդ այգիները, Սիլիհտարի պարտեզները, կդառնային բոցավառ վարդաստաններ: Այդ վարդերը կխուժեին տուներեն ներս, կզարդարեին անզարդ սենյակները, բուրում և երանգ կբերեին ճերմակությունով պատած սենյակներու մեջ, կդառնային խաղալիք երեխաներու ձեռքին և անոնց թերթիկ ները կանձրևեին ամենուն և ամեն բանի վրա»։

Read more - Ամբողջը →

Կուռք, Դիք, Չաստված

Եվ դրանց անունները Աստվածաշնչում*

Read more - Ամբողջը →

Պատմության մեկնողականությունը եւ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը

Մաս առաջին։ Պատմությունը՝ ժամանակահոս կյանքի անցյալի մշակութորեն նշանակալի ներկայություն

Read more - Ամբողջը →

Տեքստի տարածությունը

Համատեքստի ու տեքստի փոխհարաբերության ձևերը*

Read more - Ամբողջը →