Archive for Օգոստոսի, 2016

Բովանդակություն (Թիվ 2016-2)

by/հեղինակ[ներ]
0
05/08/2016

«ՎԷՄ»-ի 2016 տարվան թիւ 2(54) բովանդակություն (ապրիլ-հունիս 2016)

Read more - Ամբողջը →

Ղարաբաղյան նոր ստատուս-քվոյի տեսլականը*

0
05/08/2016

Թեև 2016 թ. ապրիլի սկզբներին տեղի ունեցած արյունալի կռիվներից հետո էլ միջազգային հանրությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիները փնտրում է փոխզիջումների հարթության վրա, իսկ նոր պատերազմին նախապատրաստվող Ադրբեջանը շարունակում է ինտենսիվորեն զինվել, հայկական կողմը 1990-ական թվականներից գրեթե անխաթար մնացած ստատուս-քվոյի պահպանման հույսեր է փայփայում։

Read more - Ամբողջը →

Խոսքային էթիկետ*

Ճիշտ հարաբերությունների ձևավորման և անմիջական շփման համար լեզվական գիտելիքների պաշարը, իհարկե, անհրաժեշտ նախապայման է, բայց միակը չէ:

Read more - Ամբողջը →

Աննալների դպրոցի այլացումը. «Նոր պատմագիտություն»

Մաս երկրորդ։ Մտակեցվածքների պատմություն. երեք հարացույց (կառուցվածքային, շարային կամ քանակային և համաբերական)*

Read more - Ամբողջը →

Հրանտ Մաթեւոսյանի պատմափիլիսոփայությունը

by/հեղինակ[ներ]
0
05/08/2016

Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությանն անդրադարձած գրեթե բոլոր հեղինակներն իրենց արծարծած այլևայլ հարցերի ու եզրահանգումների մեջ նկատել են նրա քրոնոտոպային համադրականությունը…

Read more - Ամբողջը →

Ծաղրածուների մետամորֆոզը Հրանտ Մաթեւոսյանի արձակում

«Ծաղրածուների մեր տոհմը» պատտվածքը «Տերը» վիպակի զուգահեռներում*

Read more - Ամբողջը →

Քաղաքակրթական միջավայր եւ գեղարվեստական պատում

Հրանտ Մաթևոսյան և Սերգեյ Դովլաթով*

Read more - Ամբողջը →

Հրանտ Մաթեւոսյանի եւ Վասիլի Շուկշինի արձակը

0
05/08/2016

Ժամանակի սոցիալ-քաղաքական կյանքի համատեքստում*

Read more - Ամբողջը →

Գրիչ Ղունկիանոս Աշտարակեցու տապանագիրը եւ մատենագրական վաստակը

Հայ ժողովրդի պամտության ուսումասիրման տեսանկյունից անփոխարինելի սկզբնաղբյուրներ են մեզ հասած ձեռագիր մատյանները, որոնց զգալի մասը պահվում է Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանում:

Read more - Ամբողջը →

Տեքստի տարածությունը

Մաս երկրորդ։ Տեքստը և արտաքին համատեքստը*

Read more - Ամբողջը →