Archive for Նոյեմբերի, 2016

Բովանդակություն (Թիվ 2016-3)

by/հեղինակ[ներ]
0
09/11/2016

«ՎԷՄ»-ի 2016 տարվան թիւ 3(55) բովանդակություն (հուլիս-սեպտեմբեր 2016)

Read more - Ամբողջը →

Եվրասիականության մեր ընկալումը*

0
09/11/2016

Ներկայումս հետխորհրդային տարածքում Ռուսաստանի ղեկավարությամբ ծավալվող ինտեգրացիոն գործընթացների «քաղաքակրթական հովանոցը» համարվող Եվրասիականության դոկտրինը հիմնվում է որոշակի արժեհամակարգի ու գաղափարախոսության վրա, որոնց ձևավորման և անցած ուղու քննությունը կարևոր է նաև Հայաստանի ու հայության համար։

Read more - Ամբողջը →

Կուլտուրոգենեզը Կանտի էսթետիկական հայացքներում

Արվեստի տարբերական ընթացքը*

Read more - Ամբողջը →

Բագրատունյաց տերության վերականգնումը Աբաս Բագրատունու օրոք*

Աբաս Բագրատունին իր գահակալության առաջին շրջափուլում (929-942 թթ.) կարողացավ արձանագրել էական հաջողություններ, որոնք նրան հնարավորություն տվեցին հավակնելու գերակա կարգավիճակի ողջ Հայաստանում:

Read more - Ամբողջը →

«Նախկին դաշնակցականների»1923թ. հայաստանյան համագումարը

Պատմաքննական վերարժևորումերի լույսի ներքո*

Read more - Ամբողջը →

Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը*

Ռափայել Պատկանյանը(1830-1892) նշանավոր բանաստեծ էր, ինքնատիպ արձակագիր ու տաղանդավոր երգիծաբան, դրամատուրգ և հրապարակախոս:

Read more - Ամբողջը →

Տեքստային տարածության հորիզոնները*

Ոչ միայն փիլիսոփաներին ու ֆիզիկոսներին, այլև ուրիշ գիտությունների ներկայացուցիչներին երբևէ չի հաջողվել անտարբեր մնալ տարածության և ժամանակի նկատմամբ:

Read more - Ամբողջը →

Պատմության մեկնողականությունը եւ Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգը

Մաս 2. Պատմությունը՝ մտածողության առ իսկություն ու իմաստություն ընթացքի ներկապակցություն*

Read more - Ամբողջը →

Մոմիկի մանրանկարչությունը

0
09/11/2016

Ռուսաստանի պետական գրադարանի թիվ 439.23.5 ֆոնդի ձեռագիր Ավետարանում*

Read more - Ամբողջը →

Պատերազմի փիլիսոփայությունը

Խորհրդածություններ «քառօրյա պատերազմի» շուրջ*

Read more - Ամբողջը →