Archive for Փետրվարի, 2017

Բովանդակություն (Թիվ 2016-4)

by/հեղինակ[ներ]
0
01/02/2017

«ՎԷՄ»-ի 2016 տարվան թիւ 4(56) բովանդակություն ( հոկտեմբեր դեկտեմբեր 2016)

Read more - Ամբողջը →

Ազգ-բանակ ձեւավորման ՀՅԴ փորձառությունը*

0
01/02/2017

Հայաստանում այսօր աշխուժորեն քննարկվող առանցքային գաղափարներից մեկը ազգ-բանակի տեսլականն է, որի վերաբերյալ հրապարակում առկա կարծիքների ու առաջարկների բազմազանությունը շուտով կարող է հավասարվել քննարկումների մասնակիցների թվին։

Read more - Ամբողջը →

Ազգերի ինքնորոշման իրավունքի պատմական հետագիծը

0
01/02/2017

Վեստֆալյան խաղաղությունից մնչև Արցախյան հիմնահարց*

Read more - Ամբողջը →

Եգիպտոսի Այյուբյան սուլթանության գործոնը Կիլիկյան Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ(1208 -1216թթ.)

Ավելի քան մեկուկես տասնամյակ (1201-1216 թթ.) Հայոց թագավորության և Տրիպոլիսի կոմսության միջև անզիջում պայքար էր ընթանում Անտիոքին (հետևաբար նաև նույնանուն իշխանությանը) տիրելու համար:

Read more - Ամբողջը →

Պատմության լուսավոր իմաստությունը

by/հեղինակ[ներ]
0
01/02/2017

Եղիշեի և Մովսես Խորենացու գրույթների վերիմաստավորման փորձ

Read more - Ամբողջը →

Իր ուրիշը

Չարենց — Ստալին հարաբերության մասին*

Read more - Ամբողջը →

Աստվածաշնչյան կանանց կերպարները համաշխարհային գրականության մեջ

Ն. Մեյլեր, Ժ. Սարամագո, Է. Բերջես, Ն. Կազանձակիս*

Read more - Ամբողջը →

Տեքստի տարբերակները եւ Ռասելի պարադոքսը*

Այդ արահետներից մեկով անհնար է գնալ, եթե չես գնացել մյուսներով… Նրանք կորչում են մութ հեռուներում: Բայց նրանք աչքից բաց չեն թողնում իրենք իրենց:
Մարտին Հայդեգեր

Read more - Ամբողջը →

Վահրամ Րաբունու պատմափիլիսոփայական ու քաղաքագիտական հայացքները*

Միջնադարն ուներ հոգևոր մշակույթի համակարգում պատմության տեղի ու դերի ըմբռնման, «պատմության կերպարի» ստեղծման, պատմական գործիչների ու իրադարձությունների վերլուծության ու իմաստավորման, ազգային ինքնության համապատկերում պատմական հիշողության, պատմական անցյալի և ազգային արժեքների կարևորման իր յուրահատկությունները, որոնք դրսևորվել են նաև XIII դարի հայ պատմագրության մեջ, ի մասնավորի՝ Վահրամ Րաբունու երկերում:

Read more - Ամբողջը →

Րաֆֆի Սարգսյանի արվեստի առանձնահատկությունները*

Նյութը ինքնատիպ է իր մեջ, ու միտքն այն ծնում է այն պես, ինչպես որ արվեստագետն է այն զգում: Վերջինս սնվում է իր ներաշխարհից, ազգային արմատներից և դրանց համադրելով մարդկության կենսափորձի իմաստավորած ըմբռնումը՝ խոսում համամարդկային իրողությունների, աշխարհի հետ մարդ-անհատի կապի մասին:

Read more - Ամբողջը →