Archive for Մայիսի, 2017

Բովանդակություն (Թիվ 2017-1)

by/հեղինակ[ներ]
0
11/05/2017

«ՎԷՄ»-ի 2017 տարվան թիւ 1(57) բովանդակություն ( հունվար — մարտ 2017)

Read more - Ամբողջը →

1917 թվականի ուրվականը*

0
11/05/2017

Երբ 2017 թվականին Եվրոպայում արձանագրվում է ավանդական-քրիստոնեական արժեքների վերածնունդն ու աջ ուժերի հաղթարշավը, Ռուսաստանում պատրաստվում են նշել նույն արժեքներից 1917 թվականին կատարված արմատական շրջադարձի՝ Հոկտեմբերյան հեղաշրջման 100-ամյակը:

Read more - Ամբողջը →

Գրականագիտական մեթոդներ*

Հանրագիտարաններում և գրականագիտական բառարաններում տեղեկագրություններ կան գրականագիտության մեթոդների մասին՝ տեսական ու կիրառական հատկանիշների բնութագրումներով։

Read more - Ամբողջը →

Արտաշես I-ը եւ Հռոմի քաղաքականությունը Փոքր Ասիայում (մ.թ.ա. 189-179 թթ.)*

Հայ ժողովրդի պատմության մռջ Արտաշես I-ի թագավորումը (մ.թ. ա. 189-160 թթ.) նշանավորվեց կարևորագույն քաղաքական տեղաշարժերով.

Read more - Ամբողջը →

Հայ առեւտրական կապիտալն իբրեւ «Աշխարհ-տնտեսություն»

Եվ արդյունաբերական դարաշրջանի մարտահրավերները*

Read more - Ամբողջը →

Պոյից Վալերի*

Թոմաս Ս. Էլիոթ, Բանաստեղծն իբրև քննադատ (առաջաբան)

Read more - Ամբողջը →

Շեքսպիրի Հորացիոյի եւ հռոմեացի պոետ Հորացիուսի կենսագրական ու բնութագրական համապատասխանությունները

Ուսուումնասիրելով մ.թ.ա. I դարի հռոմեացի պոետ Քվինտուս Հորացիուս Փլակկուսի կյանքի հիմնական դրվագները, նրա արվեստն ու կենսահայացքը՝ նկատում ենք զարմանալի համընկնումներ Համլետի բարե կամ Հորացիոյի կենսահայացքի հետ։

Read more - Ամբողջը →

Պատի սիմվոլի էքզիստենցիալիստական մեկնությունները

0
11/05/2017

Ժ.-Պ. Սարտրի, Կ. Աբեի, Լ. Խեչոյանի և Գ. Խանջյանի ստեղծագործություններում*

Read more - Ամբողջը →

Հին հայերենի եայ եւ եաւ եռաբարբառակերպերի ծագումը

Տարաժամանակյա քննության փորձ*

Read more - Ամբողջը →

Տեղաշարժեր ժամանակակից արեւելահայերենի հնչյունափոխված եւ անհնչյունափոխ բաղադրական հիմքերում*

Գրական լեզվի զարգացումը բարդ ու հակասական գործընթաց է:

Read more - Ամբողջը →