Նա, որ օրհնում էր միայնությունը

Արա Շիրազի ցուցահանդեսի առիթով*

Read more - Ամբողջը →

Կարեն Յեպպեի փրկարար առաքելությունը: Ամբողջական հայացք*

Մաս առաջին: Մեծ մարդասերի գործունեությունը Ուռհայում

Read more - Ամբողջը →

Ա. Միկոյան կուսակցական-պետական գործչի գնահատման հարցի շուրջ*

Վերջին շրջանում մեզանում աշխույժ քննարկումների նյութ են դարձել խորհրդային ժամանակաշրջանի հայազգի բոլշևիկ գործիչների՝ Ա. Ամիրյանի, Ս.
Կասյանի, Ա. Միկոյանի և մյուսների անունով կոչվող փողոց ները, արձանները, հուշատախտակները անվանափոխելու կամ նորերի տեղադրման հարցերը:

Read more - Ամբողջը →

Ասորեստանի անկման Խորենացու եւ Սեբեոսի տարբերակները*

Մ. թ. ա. VII դարի վերջին քառորդում սկսված…

Read more - Ամբողջը →

Բաբելոնյան սատրապությունն Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական համակարգում

Մ. թ. ա. 545-539 թվականներին` արևելաիրանական և մջինասիական տարածքների նվաճումց հետո,պարսիկներն անմիջապես ձեռնամուխ են լինում Բաբելոնիայի գրավմանը:

Read more - Ամբողջը →

Արամ Մանուկյանի անհատականությունը որպես պատմակերտ գործոն*

Աշխարհի տարբեր ժողովուրդների, այդ թվում և հայ ժողովրդի պատմության բեկումնային պահերին ասպարեզում հայտնվել են անհատներ, որոնք վճռական ազդեցություն են ունեցել իրադարձությունների ընթացքի վրա և իրենց կամային որոշումերի ու քայլերի մջոցով պատմության զարգացմանը հաղորդել են այլ ընթացք, քան այն կարող էր ունենալ…

Read more - Ամբողջը →

Դերսիմը 1920թ. թուրք-հայկական պատերազմի օրերին

Քոչգիրիի ապստամբության դասերը*

Read more - Ամբողջը →

Ժենյա Քալանթարյան, Քննադատությունն իբրև գործնական գրականագիտություն։ Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2017, 209 էջ*։

Հայ բանասերի սեղանին է դրված երկար սպասված բոլորովին նոր հարացույցի կամ մտածողության մեջ տեղադրվող մի ուսումնական ձեռնարկ…

Read more - Ամբողջը →

Նիւթեր տեղահանութեանց եւ կոտորածներու պատմութեան համար

0
01/01/2018

Րէս- Իւլ-Այնի կոտորածները*

Read more - Ամբողջը →

Սուրբ Ղազարի մշտանորոգ լույսը

Մխիթարյան միաբանության՝ Վենետիկում հաստատվելու 300-ամյակի առթիվ*

Read more - Ամբողջը →