ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները

0
15/03/2011

Նշանավոր քաղաքական ու պետական գործիչ Ավետիք Սահակյանը (Հայր Աբրահամ) հայ հանրությանն առավելապես հայտնի է որպես Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանի խոսնակ: Մինչդեռ, իր երկարատև կյանքի ընթացքում նա եղել է ՀՅ Դաշնակցության հիմնադիր սերնդի աչքի ընկնող դեմքերից մեկը, մասնակցել է 19-րդ դարի վերջերի և 20-րդ դարի սկզբների հայ ազգային-ազատագրական պայքարին և վերջապես՝ լուրջ հետազոտություններ է կատարել գյուղատնտեսության բնագավառում։ Իսկ Ավետիք Սահակյանի՝ հայ հանրությանը համեմատաբար նվազ հայտնի լինելու փաստը, ի թիվս այլ պատճառների, թերևս պայմանավորված էր նրա անօրինակ համեստությամբ…

Read more - Ամբողջը →

1921 Թ. Փետրվարի 18-ին Նախորդած Ձերբակալությունների Փաստաթղթերը

0
15/03/2011

1920 թ. դեկտեմբերի 2-ին Դրաստամատ Կանայանի (Դրո), Համբարձում Տերտերյանի և Հայաստանի Հանրապետությունում ՌՍՖԽՀ լիազոր ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանի միջև Երևանում ստորագրված համաձայնագրի հինգերորդ կետը հստակորեն երաշխավորում էր, որ ՀՅ Դաշնակցության և մյուս սոցիալիստական կուսակցությունների ներկայացուցիչները հալածանքների չպետք է ենթարկվեն մինչև երկրի խորհրդայնացումը կատարած գործողությունների համար: Նախքան Հայ հեղկոմի ժամանումը Երևան, տեղում իշխանությունն անցնում էր ռազմական հրամանատարությանը՝ Դրոյի գլխավորությամբ, որին կից ՌՍՖԽՀ կոմիսար էր նշանակվում Օտտո Սիլինը…

Read more - Ամբողջը →

Թուրքական Գրականության Նորարարը. Թեվֆիք Ֆիքրեթ

0
15/03/2011

19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի թուրքական մշակույթի պատմութան մեջ իր առաջատար տեղն է զբաղեցնում բանաստեղծ ու մանկագիր, խմբագիր ու հրապարակախոս, մանկավարժ Թևֆիք Ֆիքրեթը (1867-1915): Նրա անվան հետ
է կապված թուրքական գրականագիտության մեջ «Սերվեթ-ի ֆյունունի գրականություն» անվանումը ստացած մի ամբողջ ժամանակաշրջան, որն իբրև թանզիմաթյան գրական միտումների, գաղափարների և հարցադրումների շարունակություն, նշանավորեց հնից նորին անցնելու կարճատև, սակայն համարձակ ու վճռական մի հանգրվան: Թուրք ականավոր բանաստեղծը տեսավ Օսմանյան կայսրության պատմության երկու ճակատագրական դարաշրջան՝ սուլթան Աբդուլ Համիդի բռնապետական վարչակարգը և ապա՝ երիտթուրքերի տիրապետությունը…

Read more - Ամբողջը →

Բովանդակություն (թիւ 2010-4)

0
15/12/2010

«ՎԷՄ»-ի 2010 տարվան թիւ 4-ի բովանդակություն (Հոկտեմբեր-Դեկտմբեր 2010)։

Read more - Ամբողջը →

Փոխատեղումների Մեթոդաբանությունը

0
15/12/2010
Read more - Ամբողջը →

Պետական Մակարդակի Բարձրացված Կեղծարարություն

2010թ. հոկտեմբերի 16-ին Գորիսում Սփյուռքի հայկական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների առջև նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, ակադեմիկոս Ռամիզ Մեհթիևի անունից այդ երկրի էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում (Trend.az, Day.az և այլն) հոկտեմբերի 29-ին տեղադրվեց և ապա առանձին գրքույկի վերածվեց  “Գորիս-2010. աբսուրդի թատրոնի տարեշրջանը” վերնագիրը կրող մի ծավալուն “տեղեկանք”, որը փաստորեն` ՀՀ նախագահի առաջադրած պատմագիտական փաստարկների “պաշտոնական […]

Read more - Ամբողջը →

«ՎԷՄ»-ի 2010 թ. Հրապարակումների Մատենագիտական Ցանկ

0
15/12/2010
Read more - Ամբողջը →

Բովանդակություն (Թիվ 2010-1)

0
25/03/2010

«ՎԷՄ»-ի 2011 տարվան թիւ 1-ի բովանդակություն ( հունվար — մարտ 2010 )

Read more - Ամբողջը →

ՍԵՊԸ ՍԵՊՈՎ ԵՆ ՀԱՆՈՒՄ*

0
25/03/2010

Հայաստանի Հանրապետության վերադարձը միջազգային քաղաքակա-նության թատերաբեմ հանգեցրել է նրան, որ Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրը աննկատ կերպով դարձել է միջազգային քաղաքականության առաջադրանքներից մեկը:

Read more - Ամբողջը →

Թուրքիայի միջազգային-իրավական պատասխանատվության հիմնախնդիրը

Ամփոփում և առաջարկներ*

Read more - Ամբողջը →