Քաղաքակրթական հավասարակշռության հիմնախնդիրը Մեծ Հայքում

Մաս երկրորդ. արտահանրութային քաղաքակրթական հոմեոստասիսը. Տիգրան II*

Read more - Ամբողջը →

Հայկական տեղանունների թուրքացման քաղաքականությունը Օսմանյան կայսրությունում եւ հանրապետական Թուրքիայում

Էնվեր փաշայի 1916թ. հունվարի 5-ի հրամանագիրը *

Read more - Ամբողջը →

Մեծ Եղեռնի վերհուշը Վահագն Դավթյանի պոեզիայում*

Խորհրդահայ գրականության մեջ Մեծ եղեռնի գեղարվեստական իմաստավորման խնդիրը տասնամյակներ շարունակ բախվում էր ամբողջատիրական վարչակարգի հարուցած արգելքներին…

Read more - Ամբողջը →

Արձանագրությունները բացայայտեցին մեր հին հիվանդությունները

0
15/12/2009
Read more - Ամբողջը →

Քաղաքակրթական հավասարակշռության հիմնախնդիրը Մեծ Հայքում

0
15/12/2009
Read more - Ամբողջը →

Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմություն» Երկի Անգլերեն Թարգմանությունը. համարժեքության Հարցեր

The paper deals with the study of the English translation of “History of Armenia” by Movses Khorenatsi — a unique monument of the 5th century historical literature the adequate translation of which is of crucial importance as far as the interpretation of Armenian historical, national, cultural and linguistic identities are concerned at the international arena. […]

Read more - Ամբողջը →

Հայ Ժողովրդական Հեքիաթների Գրառման եւ Գիտական Հրատարակության Շուրջ

Read more - Ամբողջը →

«Սարոյեանի Ճշմարտութեան Ետեվից». Գլխ. Խմբագիր՝ Սուրէն Դանիէլեան

0
15/12/2009
Read more - Ամբողջը →

ՀՅ Դաշնակցության Մեծ Դատավարության Թղթածրարները.- Գարեգին Նժդեհի Դատական Գործը

Read more - Ամբողջը →

Արեվմտյան Հայաստանի Վերաշինության Խնդիրը 1915-1917թթ.- Մուշեղ Թումանյանի 1915թ. Մայիսի 26ի Նամակ-Զեկուցագիրը Ալաշկերտի Հայության Վիճակի Մասին

0
15/12/2009
Read more - Ամբողջը →