Category Archives: ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ — 2018-1

Վարդան Պ. Գևորգյան
Բոլոր ժամանակներում հասարակությունները մեծ զգուշավորություն են ցուցաբերել պետության սոցիալական քաղաքականության միջոցով իրա կանացվող բարեփոխումների նկատմամբ։ Պատմությանը հայտնի են բազմաթիվ օրինակներ, երբ նման որևէ անզգույշ բարեփոխման (ռեֆորմի) իրականացման փորձը հանգեցրել է զանգվածային անկարգությունների, խռովությունների, կառավարությունների հրաժարականների, իշխող ռեժիմների տապալման և այլն:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ — 2012-1

Քաղաքագետի խոհեր՝ խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին

Մանուկ Ա. Հարությունյան
Որո՞նք են Հայաստանի արդիականացման հիմնական ինստիտուցիոնալ ու սոցիոմշակութային խոչընդոտները եւ ինչպե՞ս պետք է հաղթահարվեն դրանք. ինքնաբերաբար քարշ գալով իրադարձությունների ետեւե՞ց, թե՞ ակտիվորեն մասնակցելով պետականության ամրակայման ռազմավարական նոր նախագծի ձեւավորմանը: