Category Archives: ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԺԱՆՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԸ — 2014-4

Ըստ Մ. Բախտինի և Յու. Տինյանովի ուսումնասիրությունների

Սլավի Ավիկ Մ. Հարությունյան
20-րդ դարում, ռուսաան գիտության ընդերքում ժանրի վերաբերյալ առաջ եկավ ավելի քան խորը պատկերացում, Մ.Մ.Բախխտինի և Յու.Ն. Տինյանովի աշխատանքները 20րդ դարի գրականագիտության նոր որակ էին՝ հագեցած բազմազան գաղափարներով, կառուցված մեթոդաբանական այլ հիմքո վրա և, անկասկած, ավելի համապատասխան խնդրի բարդությամբ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԵՐԿՄՈՒՅԹ ԳՄԲԵԹԱՎՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՏԻՊԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ — 2014-3

Ալեքսանդր Ս. Ջալալյան
Անաստաս Ակոռեցի կաթողիկոսի կողմից Մեծ Հայքի Այրարատ աշ խարհի Մասեացոտն գավառում գտնվող իր հայրենի Ակոռի գյուղում 661-667 թթ. կառուցված զույգ ազատ կանգնած մույթերով գմբեթավոր եկե ղեցին 7-րդ դարի հայ ճարտարապետության ուշագրավ նվաճումներից մեկն է, որի հատակագծային հորինվածքը հիմք է դարձել 12-13-րդ դարերում Հյուսիսային Հայաստանում ու Վրաստանում հիմնված մի շարք քաղկեդոնական եկեղեցիների համար։

969-1092 ԹԹ. ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԲՅՈՒԶԱՆԴԱԿԱՆ ԱՆԱՆՈՒՆ ՖՈԼԻՍՆԵՐԸ ԵՒ ԴՐԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ — 2014-2

Հասմիկ Ս. Հովհաննիսյան
Բյուզանդական դրամական համակարգում առանձնանում է պղնձե դրամների՝ ֆոլիսների բացառիկ մի շարք, որը թողարկվել է 969-1092 թթ. ընկած ժամանակահատվածում եւ մասնագիտական գրականության մեջ հայտնի է անանուն ֆոլիսներ անվամբ:

ԲՐՈՆԶԵ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԶԱՐԴԱՆԱԽՇԵՐԸ — 2014-1

Ըստ Լոռու և Սևանի ավազանի գտածոների

Մերի Ս. Քեշիշյան
Կիրառական արվեստի պատմահնագիտական, արվեստաբանական և իմաստաբանական վերլուծության համար կարևոր նշանակություն ունեն ուշ բրոնզի (մ.թ.ա. XV-XI դդ.) և վաղ երկաթի (մ.թ.ա. X-VII դդ.) դարաշրջանների մետաղագործական արվեստի առար կանե րի, առանձնապես բրոնզե գոտիների գեղարվեստական հարուստ պատկերազարդում նե րը: Նրանցում են նյութականացվել այդ հեռավոր ժամանակներում և ավելի վաղ ապրած մարդկանց հոգևոր ընկալումն երն ու պատկերացումները:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԿՐՏՉԻ ԱՋՈՎ ԽԱՉ-ՄԱՍՈՒՆՔԱՐԱՆ — 2013-4

Աստղիկ Ա. Բաբաջանյան
Քրիստոնեական մասունքների, մասնավորապես մասնատուփերի գիտական ուսումնա սիրությամբ զբաղվել են ոչ միայն աստվածաբան ները, այլև արվեստաբանները, գրականագետները, պատմաբանները (Ա.Գրաբար, Պ.Բրաուն, Պ.Գիրի, Մ.Գոթիե, Հ.Բելթինգ և ուրիշներ):

ԵՌԱԴԵՄ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ ՀԵԹՈՒՄ Բ ԱՐՔԱՅԻ ՃԱՇՈՑՈՒՄ — 2013-3

Էմմա Լ. Չուգասզյան
Միջնադարը մի ժամանակահատված էր, որին բնորոշ էր երկվությու նը (դուալիզմը). մի կողմից այս դարաշրջանն իր մեջ կրում էր հնա գույն ժա մանակների ազդեցությունը, իսկ մյուս կողմից ազդարարում էր նո րա րարական գաղափարներ, որոնք հետագայում իրենց հաստատուն տեղը պիտի գտնեին մարդկության պատմության մեջ:

ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՔՈՉԱՐԻ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ — 2013-2

Գայանե Հ. Առաքելյան
1947 թվականին Եգիպտոսից հայրենադարձված Անդրանիկ Քոչա րը իր հետ բերեց և Հայաստան ներմուծեց ժա մանակի ար տա սահմանյան լուսանկարչության ամենավերջին նվաճումները և հարստացնելով դրանք` վերածեց իսկական արվեստի: Նա փաստորեն դարձավ գեղարվեստական լուսանկարչության հիմնադիրը Հայաստանում:

ԿՆՈՋ ԿԵՐՊԱՐԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄՆ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏՈՒՄ — 2013-1

Մանդանա Մ. Սեփասի
Արվեստի գործերում, հատկապես կերպարվեստում արտացոլվա կնոջ կերպարի վերաբերյալ գիտական քննարկումներ ցույց են տվել, որ տարբեր մշակույթներում դեպի կինն ուղղված հայացքը սերում է տվյալ մշակույթի կամ դավանանքի մեջ իշխող աշխարհայացքից:

ԷԴՎԱՐԴ ՄԻՐԶՈՅԱՆ. ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ — 2012-4

Բացառիկ անհատի և մեծ կոմպոզիտորի հիշատակին

Լիլիթ Կ. Եփրեմյան
2012 թվականի հոկտեմբերի 5-ին մեծանուն կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի վախճանն ազդարարող լրատվությունը հեղեղվեց ֆեյսբուքյան արձագանքներով, որոնց իմաստը մեկն էր. նա չի մահացել` անմահացել է…

ԱՇՈՏ ԲԱԲԱՅԱՆԻ «ՀԵՐՈՍԱՊԱՏՈՒՄ» ԿԱՆՏԱՏԸ — 2012-3

Նվիրված Շուշիի ազատագրման 20-ամյակին

Աննա Գ. Ասատրյան
2012 թ. մայիսի 26-ին Երևանի Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցավ կոմպոզիտոր Աշոտ Բաբայանի հեղինակային երեկոն, որը նվիրված էր Շուշիի ազատագրման 20-ամյակին: Հընթացս համերգի հնչեց հեղինակի «Հերոսապատում» կանտատը՝ օպերային թատրոնի երգչախմբի ու նվագախմբի կատարմամբ, թատրոնի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանի ղեկավարությամբ: Մենակատարներն էին Քրիստինե Սահակյանը (սոպրանո) և Գևորգի Առաքելովը (բարիտոն):