Category Archives: ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ռուբեն Սաֆրաստյան, Մուսթաֆա Քեմալ. պայքար Հայաստանի Հանրապետության դեմ 1919-1921 թթ. — 2019-4

Գևորգ Ս. Խուդինյան
Թեև անցած 100 տարիների ընթացքում խորհրդային, հետխորհրդային ու սփյուռքահայ պատմագրությունը բազմիցս անդրադարձել է հանրապետական Թուրքիայի հիմնադիր Մուսթաֆա Քեմալի կյանքի ու գործունեության առանձին դրվագներին, այդ թվում նաև՝ 1919-1921 թթ. Հայաստանի դեմ նրա անհաշտ պայքարի պատմությանը, բայց մի շարք առարկայական ու ենթակայական պատճառներով մեզանում այդ ականավոր քաղաքական ու ռազմական գործչի մասին այդպես էլ չի ձևավորվել որոշակի գիտական հայացք։

ՈՒՇԱԳՐԱՎ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի կորուստների և հատուցման կառուցակարգերի վերաբերյալ — 2019-3

Լիլիթ Հր. Հովհաննիսյան
Օրերս լույս է տեսել Հայոց ցեղասպանության պատմության և Հայոց պահանջատիրության հարցերով հետաքրքրվողների, ուսանողների և ընթերցողների լայն շրջանակի համար նախատեսված «Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի կորուստները և հատուցման կառուցակարգերի մեթոդաբանական հիմքերը» («Տիր» հրատարակչություն, 2019, 608 էջ) ծավալուն ուսումնասիրությունը:

Հենրիկ Էդոյան, Լույսը ձախ կողմից — 2019-2

Սուրեն Ս. Աբրահամյան
Հենրիկ Էդոյանն իր վերջին՝ «Լույսը ձախ կողմից» ժողովածուի (2018) «Կեսօրն անկարեկից» բանաստեղծության տողում ասում է. «Հիմա ես կարդում եմ այն գիրքը, որ գուցէ // ոչ ոք դեռ չի գրել (եւ ոչ ոք չի գրելու»:

Ռոդնի Դաքեսյան, 1915 թ. հայերի դեմ իրագործված կոտորածների իրավաբանական հետևանքները և դրանց լուծման դատական ու արտադատական հնարավոր եղանակները, Եր., «Փրինթինֆո», 2015, 416 էջ — 2016-2

Արմեն Ց. Մարուքյան
Հայոց ցեղասպանությանը՝ որպես հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականցված ոճրի, վաղուց արդեն գիտական գնահատական է տրվել ոչ միայն հայ, այլև օտարազգի պատմաբանների ու ցեղասպանագետների կողմից. լույս են տեսել հազարավոր հետազտություններ, հրապարակվել են բազմաթիվ պետությունների արխիվներում պահվող փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են անհերքելի ճշմարտությունը:

Գայանե Առաքելյան, Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական արվեստը Եր., « Տիգ րան Մեծ» հրատարակչություն, 2018, 144 էջ, 88 նկար — 2019-1

Շուշանիկ Գ. Զոհրաբյան (Փարիզ)
«Տիգրան Մեծ» հրատարակչությունը 2018 թ. լույս է ընծայել արվեստագիտության թեկնածու Գայանե Առաքելյանի «Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարչական արվեստը» պատկերագիրքը:

Ալբերտ Մակարեան, «Կրկին Պարոնեանի հետ (նոր ընթերցումներ)», Եր., «Անտարես», 2018, 306 էջ: — 2019-1

Սուրէն Դ. Դանիէլեան, Քնարիկ Ա. Աբրահամեան
Ալբերտ Մակարեանի՝ վերջերս լոյս տեսած «Կրկին Պարոնեանի հետ (Նոր ենթերցումներ)» մենագրութեան խորագրի մէջ արդէն ակնբախ ուրուագծւում է մեկնական ոճի հեղինակային սուր հակուածութիւնը՝ հայեացք 21-րդ դարի դիտանկիւնից, ընթերցման այն եղանակների համադում, որ Պարոնեան երգիծաբանին դարձնում է շահագրգիռ անհատականութիւն գրականութեան ազգային ճանապարհի այնքան բանուկ ու բազմաշերտ վերելքներում:

Սերգեյ Աղաջանյան, Միջօրե — 2018-3

Դավիթ Վ. Պետրոսյան
Արձակը գեղարվեստի ինքնադրսևորման ձևերից մեկն է, որ ստեղծագործ անհատի մեջ բացվում է յուրովի: Մերօրյա արձակի համապատկերում ինքնատիպ անունների պակաս չի զգացվում, ուստի նույնքան կարևոր է նրանց ստեղծագործական որոնումերի արժևորման խնդիրը: Այս գիտակցությունն է մեզ մղել ընթերցողի քննական հայացքով դիտարկելու Սերգեյ Աղաջանյանի «Միջօրե» ժողովածուն:

ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ՆԱՄԱԿԱՆԻՆ — 2018-2

Արմեն Ս. Ասրյան
Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակի կապակցությամբ հայ ընթերցողին ներկայացված «Արամ Մանուկեան. Նամականի» ժողովածուն ընդգրկում է հայ ազատամարտի նվիրյալ, Հայաստանի Հանրապետության հիմանդիր Արամ Մանուկյանի կողմից 1904 թ. նոյեմբերից մինչև 1915 թվականը գրված 354 նամակներ, որոնցից 35-ը հրապարակվում են առաջին անգամ:

Հայ պարբերական մամուլի պատմություն. 1920-1922 թթ., հատոր 2, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2017, 787 էջ — 2018-1

Դավիթ Վ. Պետրոսյան
Ավելի քան երկու դար հայ պարբերական մամուլն իր էջերում ամփոփել է մեր ժողովրդի անցած ճանապարհի բախտորոշ շրջանները, դարձել նրա կյանքի տարեգիրը: Ուստի վաղուց հասունացել էր հայ մամուլի պատ մությունը համահավաք քննական տեքստի վերածելու խնդիրը, որը, հատ կապես մեր օրերում, խիստ կարևոր է նրա արժևորման ու գնահատման համար:

Ժենյա Քալանթարյան, Քննադատությունն իբրև գործնական գրականագիտություն։ Ուսումական ձեռնարկ, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2017, 209 էջ — 2017-4

Տիգրան Ս. Սիմյան
Հայ բանասերի սեղանին է դրված երկար սպասված բոլորովին նոր հա րացույցի կամ մտածողության մեջ տեղադրվող մի ուսումնական ձեռնարկ, որը հնարավորինս բացահայտում է տվյալ ոլորտի կամ տեսական առարկայի պրոբլեմատիկ դաշտը։