«ՎԷՄ»ի մատենաշար

Թիվ 1 – Հրատարակութեան պատրաստութիւն, խմբագրութիւն եւ ծանօթագրութիւններ՝ Երուանդ Փամպուքեանի,  Քրիտափոր Միքայէլեանի Անտիպ Նամակները, Երեւան, «Լուսակն» հրատ., 2020, 352 էջ

Թիվ 2 – Առաջաբանի ու վերջաբանի հեղինակ և խմբագիր՝ պատմագիտության դոկտոր Գևորգ Ս. Խուդինյան. Հեղինակներ՝ պատմագիտության դոկտորներ Արմեն Ց.Մարուքյան, Սամվել Ա.Պողոսյան, Արարատ Մ.Հակոբյան, Գայանե Գ.Մախմուրյան, Խաչատուր Ռ.Ստեփանյան պատմագիտության թեկնածուներ Լիլիթ Հ.Հովհաննիսյան, Արամ Ս.Սայիյան, Քրիստինե Ֆ.Մելքոնյա. Սեւրի Պայմանագիրն ու ԱՄՆ Նախագահ Վ. Վիլսոնի Իրավարար Վճիռը. քննական հայացք 100-ամյա հեռավորությունից, Երեւան, «Լուսակն» հրատ., 2020, 252 էջ

Թիվ 3 – Հրատարակութեան պատրաստութիւն, խմբագրութիւն եւ ծանօթագրութիւններ՝ Երուանդ Փամպուքեանի, Նիկոլ Դուման. Նամականի, Երեւան, «Լուսակն» հրատ., 2021, 336 էջ

Թիվ 4 – Հրատարակութեան պատրաստութիւն, խմբագրութիւն եւ ծանօթագրութիւններ՝ Երուանդ Փամպուքեանի, Ռոստոմի Անտիպ Նամակները, Երեւան, «Լուսակն» հրատ., 2022, 732 էջ

Թիվ 5 – Հրատարակութեան պատրաստութիւն, խմբագրութիւն եւ ծանօթագրութիւններ՝ Երուանդ Փամպուքեանի, Հ.Յ.Դաշնակցութեան Ծածկանուններու Բառարան, Երեւան, «Լուսակն» հրատ., 2023, 253 էջ

Թիվ 6 – Armine Tigranyan, The Armenian cultural heritage of Artsakh. Mechanisms for Protection in the International System for Preservation of Heritage, Yerevan, “Lusakn” Publishing House, 216 pages

Թիվ 7 – Հեղինակ՝ Արմինե Տիգրանյան, խմբագիրներ՝ հնագետ-մշակութաբան Համլետ Պետրոսյան և «Վէմ» հանդեսի խմբագիր, պատմագետ Գևորգ Խուդինյան, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ․ պաշտպա­նության մեխանիզմները ժառանգության պահպանության միջազ­գային համակարգում, Երեւան, «Լուսակն» հրատ., 2024, — էջ

Թիվ 8 – Հրատարակութեան պատրաստութիւն, խմբագրութիւն եւ ծանօթագրութիւններ՝ Երուանդ Փամպուքեանի, Առաջաբանի հեղինակն է պատմական գիտությունների դոկտոր Ամատունի Վիրաբյանը, Ազգային Հերոս Անդրանիկի Անտիպ Նամակները, Երեւան, «Լուսակն» հրատ., 2024, 252 էջ