Բովանդակություն (Թիվ 2018-1)

by/հեղինակ[ներ]
0
11/05/2018

«ՎԷՄ»-ի 2018 տարվան թիւ 1(61) բովանդակություն ( հունվար — մարտ 2018)

Read more - Ամբողջը →

Մայիս 28-ն իբրեւ փորձաքար*

0
11/05/2018

Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակի ոգեկոչման արարողությունները խոստանում են դառնալ այն յուրահատուկ «լակմուսի թուղթը», որն առարկայորեն ի ցույց է դնելու ոչ միայն պետականության գաղափարի հանդեպ յուրաքանչյուրիս հարգանքի աստիճանը, այլև մեր ներկա հանրապետության ինքնուրույնության և ինքնիշխանության չափը…

Read more - Ամբողջը →

«Անհնարինի» հաղթահարումը

Իբրև գոյատևման գեղագիտական նախագիծ*

Read more - Ամբողջը →

Քսերքսեսի Վանի արձանագրության Էլամերեն տարբերակը(XV)

0
11/05/2018

Վանում հայտնաբերված այս ոչ մեծ արձանագրությունը պատկանում է Քսերքսես Ա-ին։ Այն հավելալ լույս է սփռում Երվանդական դարաշրջանի Հայաստանի պատմության վրա…

Read more - Ամբողջը →

Հայկական ոտանավորի բնույթի հարցերը

Հայկական ոտանավորի էության և բնույթի պարզաբանման խնդիրը բավական երկար ժամանակ եղել է հայ բանասիրության ուշադրության կենտրոնում…

Read more - Ամբողջը →

Եվրոպականի ու ասիականի փոխհարաբերության գեղարվեստական ընկալումը

Հակոբ Պարոնյանի «Լեռը մարգարէին քով չերթա նէ՝ մարգարէն լեռան քով կ’երթայ» երգիծապատումի մեջ*

Read more - Ամբողջը →

«Պարսկաստանում ապրող հայ» նշանակող բառերը

Իմաստակառուցվածքային և բառարանագրական քննություն*

Read more - Ամբողջը →

Ազգային ինքնությունը՝

Ժամանակակից արժեքային փոխակերպումների համատեքստում*

Read more - Ամբողջը →

Պետական սոցիալական օգնության համակարգերը

0
11/05/2018

Նրանց հիմքում ընկած տեսական ընկալումների համածիրում*

Read more - Ամբողջը →

Միջնադարյան Հայաստանի բերդ-եկեղեցիները*

Միջնադարյան Հայաստանում պաշտպանական նպատակների համար ամրոցներից բացի՝ օգտագործվել են նաև վանքերն ու առանձին եկեղեցիները…

Read more - Ամբողջը →