2012 — 3(39) հուլիս-սեպտեմբեր

by/հեղինակ[ներ] on 16/09/2012

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՅԹԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Լյուդվիգ Գ. Վարդանյան
ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏԱԿԱՐԳ
Որոշ նկատառումներ քաղաքականությունն ուսումնասիրող գիտության վերաբերյալ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Երվանդ Հ. Մարգարյան
ՄԻՀՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԵԼԼԵՆԻՍՏԱԿԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ (ԿՈՄՄԱԳԵՆԵ, ՄԵԾ ՀԱՅՔ, ՀՌՈՄ)
Մաս առաջին։ Համադրական հոգևոր համակարգը Կոմմագենեում և Մեծ Հայքում

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Սեյրան Զ. Գրիգորյան
ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ «ՊԱՏԳԱՄՆ» ԻԲՐԵՎ ՄԵԶՈՍՏԻՔՈՍ
«Ո՜վ հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է» ասույթի առեղծվածները

Ալա Ա. Խառատյան
ՄՈՆՏԱԺԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ «ԿԵՆԴԱՆԻՆ ԵՎ ՄԵՌՅԱԼԸ» ՎԻՊԱԿՈՒՄ
Միքելանջելո Անտոնիոնիի «Գիշերը» ֆիլմի հիմքով

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սիրանուշ Գ. Հովհաննիսյան
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԵՔՍՏԸ ՈՐՊԵՍ ՏԵՔՍՏԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Իվեթ Ն. Թաջարյան
ԻՐԱՆԸ՝ ԱՆԹՈՒԱՆ ՍԵՎՐՈՒԳԻՆԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՎԻՑ

Աննա Գ. Ասատրյան
ԱՇՈՏ ԲԱԲԱՅԱՆԻ «ՀԵՐՈՍԱՊԱՏՈՒՄ» ԿԱՆՏԱՏԸ`
Նվիրված Շուշիի ազատագրման 20-ամյակին

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Միխայիլ Ա. Կոկժաև
ՀՈԳԵՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԹՈՒՆ ՊԱՀԱՊԱՆԸ
Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակի առթիվ

Սամվել Ա. Պողոսյան
ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱՐՑԸ ՍԵՎՐԻ ԵՎ ԼՈԶԱՆԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Բաբկեն Հ. Հարությունյան
ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ «ՊԱՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ» ԵՐԿՆ ՈՒՆԵՑԵԼ Է «ՉՈՐՐՈՐԴ ԳԻՐՔ»

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Լիա Ս.Էվոյան
ԹՈՒՐՔԻԱ-ԱԴՐԲԵՋԱՆ-ՎՐԱՍՏԱՆ
Ռազմաքաղաքական դաշինքի ձևավորման միտումները

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արարատ Մ. Հակոբյան,- Գեղամ Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918–1920 թթ.), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012, 424 էջ (ռուսերեն)

ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐ
Հովիկ Բ. Գրիգորյան
ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԸ ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
Անտիպ նամակներ ՀՀ Գրականության և արվեստի թանգարանի արխիվից

Խաչիկ Դանիէլեանց, Դավիթ Դավթեան
ԱՐԵՎԻՔԻ ԳՈՅԵԱՄԱՐՏԸ
Հիմնուած հաղորդագրութիւնների վրայ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Էդիտա Գ.Գզոյան
ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԸ
Ազգերի լիգայի արխիվի (Ժնև, Շվեյցարիա) փաստաթղթերում I