«ՎԷՄ», Ը (ԺԴ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 2 (54), ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ 2016

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՆՈՐ ՍՏԱՏՈՒՍ-ՔՎՈՅԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Լիանա Ս. Սարգսյան
ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԷԹԻԿԵՏ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան
ԱՆՆԱԼՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԻ ԱՅԼԱՑՈՒՄԸ. «ՆՈՐ ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
Մաս երկրորդ։ Մտակեցվածքների պատմություն. երեք հարացույց (կառուցվածքային, շարային կամ քանակային և համաբերական)

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Վազգեն Հ. Սաֆարյան
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ՊԱՏՄԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ալա Ա. Խառատյան
ԾԱՂՐԱԾՈՒԻ ՄԵՏԱՄՈՐՖՈԶԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՐՁԱԿՈՒՄ
«Ծաղրածուների մեր տոհմը» պատմվածքը «Տերը» վիպակի զուգահեռներում

Դավիթ Վ.Պետրոսյան
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ ԵՎ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒՄ
Հրանտ Մաթևոսյան և Սերգեյ Դովլաթով

Ուլյանա Ա. Կոստանյան
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԵՎ ՎԱՍԻԼԻ ՇՈՒԿՇԻՆԻ ԱՐՁԱԿԸ
Ժամանակի սոցիալ-քաղաքական կյանքի համատեքստում

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Է. Հարությունյան
ԳՐԻՉ ՂՈՒՆԿԻԱՆՈՍ ԱՇՏԱՐԱԿԵՑՈՒ ՏԱՊԱՆԱԳԻՐԸ ԵՎՄԱՏԵՆԱԳՐԱԿԱՆ ՎԱՍՏԱԿԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Սլավի-Ավիկ Մ. Հարությունյան (Մոսկվա)
ՏԵՔՍՏԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մաս երկրորդ։ Տեքստը և արտաքին համատեքստը

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Մարիամ Մ. Կարապետյան
ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՄԵՐՁԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մշակութային իրազեկվածությունը մեդիափորձի համատեքստում

ԼՐԱՏՈՒ
Խաչիկ Ս. Տէր-Ղուկասեան, Կիրոյ Ա. Մանոեան
ՈՒԻՔԻԼԻՔՍԵԱՆ ԲԱՑԱՅԱՅՏՈՒՄՆԵՐ
Հ. Յ. Դաշնակցութեան գործը Հայաստանի մէջ՝ ըստ Ա.Մ.Ն.-ի՝ Երեւանի դեսպանատան 1993-2010 թթ. դիւանագիտական զեկուցումներու

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արմեն Ց. ՄարուքյանՌոդնի Դաքեսյան, 1915 թ. հայերի դեմ իրագործված կոտորածների իրավաբանական հետևանքները և դրանց լուծման դատական ու արտադատական հնարավոր եղանակները

ԱՐԽԻՎ
ՄԱՐ-Ի ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՀՈՒՇԵՐԸ
Մաս չորրորդ։ Ծպտյալ դաշնակցական գործիչը Մարաշի բանտում 1899-1904 թթ. 213
Պատրաստեցին՝ Ռուբեն Հ. Գասպարյանը և Ռուբեն Օ. Սահակյանը

Ավագ Ա. Հարությունյան
ՀԱՅ ՍՊԱՆԵՐԸ ՌՅԱԶԱՆԻ ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՃԱՄԲԱՐՈՒՄ 1920-1923 ԹԹ.
Համահավաք մարտիրոսագրություն

Արարատ Մ. Հակոբյան, Համո Կ. Սուքիասյան
ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԳՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԹԻՐԱԽՈՒՄ
Մի մեղադրագրի հետքերով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Գեղամ Մ. Բադալյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ
Մաս հինգերորդ: Բիթլիսի նահանգի Մշո գավառը