«ՎԷՄ», Է (ԺԳ) ՏԱՐԻ ԹԻՎ 4 (52), ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2015

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ
Սիրանուշ Գ. Հովհաննիսյան
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐԹԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԵԶՎՈՒՄ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Արարատ Մ. Հակոբյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՓՈՐՁԸ

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Թադևոս Ա. Խաչատրյան
ՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈՅԱՆ. ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ, ՏԵՍԱԲԱՆՆ ՈՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԸ
Ծննդյան 75-ամյակի առիթով

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Սեյրան Ա. Զաքարյան
ՀՈՎՀԱՆ ՈՐՈՏՆԵՑՈՒ ԲՆԱԶԱՆՑԱԿԱՆԳՈՅԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ
Ծննդյան 700-ամյակի առիթով

ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Լուսինե Վ. Սարգսյան
ՌՈՒՄԻՆԱՀԱՅ ՍՐԲԱՆԿԱՐԻՉ ՀԱՅԿ ՍԱՐԿԱՎԱԳ ԱԶԱՐՅԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԸ

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Տիգրան Ռ. Եփրեմյան
ՆԱՊՈԼԵՈՆ ԲՈՆԱՊԱՐՏԸ ԵՎ ԱԶԳԵՐԻ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ՝
Ընդդեմ մեծ տերությունների եվրոպական համերաշխության

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Ռոբերտ Պ. Ղազարյան
«ԽՈՒԿԿԱՆԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ» ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
Ժիրայր Ա. Քոչարեան (Բեռլին)
ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ԽՈՒՍԱՆԱՎՈՒՄՆԵՐԸ՝
Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հարցում

ԼՐԱՏՈՒ
Ա.Հ.
«ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ»
ՀՅԴ 125-ամյակին նվիրված գիտաժողով

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայկ Ա. ՀամբարձումյանԹԱԳՈՒՀԻ ՇԻՇՄԱՆՅԱՆԻ ԵՐԿԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ
Թագուհի Շիշմանյան (Օրիորդ Մենիկ), Երկեր (աշխատասիրությամբ Ալ. Ա. Մակարյանի), Եր., «Նաիրի» հրատ., 2015, 204 էջ:

ԱՐԽԻՎ
ՄԱՐ-Ի ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՀՈՒՇԵՐԸ
Մաս երկրորդ: Բանկ Օտտոմանից մինչև Կիլիկիա
Պատրաստեցին՝ Ռուբեն Հ. Գասպարյանը և Ռուբեն Օ. Սահակյանը

Ավագ Ա. Հարությունյան
«ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՏԱՆ» ՆԱԽԱԳԻԾԸ 1921-1922 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
ՀՅ Դաշնակցության հավասարակշռող աշխարհաքաղաքական դերակատարության լույսի ներքո

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Գեղամ Մ. Բադալյան
ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ
Մաս երրորդ: Էրզրումի նահանգի կենտրոնական ու արևմտյան գավառները և Էրզրում (Կարին) ու Երզնկա քաղաքները